Web of Science ResearcherID: AAH-2745-2019

Sunorub

Кандидат наук із соціальних комунікацій

Доцент кафедри журналістики

Заступник декана факультету філології та журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Синоруб Г. П. Асинхронна комунікація в процесі дистанційного навчання: переваги і недоліки / Г. П. Синоруб // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 68-70.
  2. Синоруб Г. Вебінар як інтерактивне мережеве навчальне заняття (на прикладі дисципліни «Спеціалізація: інтернет, телебачення») / Г. Синоруб, Н. Драган-Іванець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 1. – С. 175-181.
  3. Мединська О. Я. Громадянські медіа в Україні: погляд студентської молоді / О. Я. Мединська, Н. М. Прокопенко, Г. П. Синоруб // Актуальні проблеми медіапростору : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 09 квітня 2020 р.). – Київ : Інститут журналістики, 2020. – С. 156–169.

2019 рік
  1. Crossmedia as an innovative technology in training the humanities students in higher school / H. P. Synorub, I. M. Nestayko, I. V. Poplavska [et al.] // Information technologies and learning tools. – Kyiv, 2019. – Vol. 70, n. 2. – P. 257–270.
  2. Development of information culture of students of humanitarian specialities / A. V. Vykhrushch, S. I. Hnatyshyn, A. O. Klymenko [et al.] // Information technologies and learning tools. – Kyiv, 2019. – Vol. 72, n. 4. – P. 152–167.
  3. Synorub H. Hate speech in the internet discourse / H. Synorub, O. Medynska // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019. – S. 61–67.
  4. Синоруб Г.  Мобільні технології  та сучасний медіатекст / Г. Синоруб // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. – Львів,  2019. – Вип. 46. – С. 273–279.
  5. Синоруб Г. Засоби масової інформації у соціальних мережах: аудиторний аспект / Г. Синоруб, Д. Ярошенко // Медіапростір.  Тернопіль, 2019. – Вип. 11.– С. 4854.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах