Web of Science ResearcherID: D-3078-2018

skaskiv

Асистент кафедри інформатики та методики її викладання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Research Gate

 

Бібліографія 

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Скасків Г. М. Організація тренінгових занять під час дистанційного навчання / Г. М. Скасків // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 158-160.
 2. Скaсків Г. М. Стратегії впровадження 3D-проєктів в освітній процес закладів вищої освіти / Г. М. Скaсків, В. М. Голдис  // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 60–62.
 3. Скасків Г. М. Гейміфікація освітнього процесу в підготовці інженерів ігрових проєктів / Г. М. Скасків // Комп'ютерні ігри та мультимедія як інноваційний підхід до комунікацій : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Одеса, 25-26 березня 2021 р.). – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 10–13.

2020 рік

 1. Скасків Г. М. Ігрові технології як рушій формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики / Г. М. Скасків, Н. Б. Маланюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 142-144.
 2. Скaсків Г. М. Зaсoби 2D тa 3D-візуaлізaції кoмп’ютернoгo скрaйбінгу в умовах дистанційного навчання / Г. М. Скaсків, О. Р. Мaзуренoк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 70-72.
 3. Скасків Г. М. Використання Google Classroom для організації дистанційного навчання / Г. М. Скасків // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 158-159.
 4. Скасків Г. М. Технології проектування віртуальних турів та віртуальних екскурсій / Г. М. Скасків, В. М. Голдис // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 49-51.
 5. Скасків Г. М. Фактори впливу на формування професійних компетентностей майбутнього вчителя інформатики // Г. М. Скасків, Н. І. Глад // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). – Тернопіль, 2020. – С. 200-202.
 6. Study of augmented and virtual reality technology in the pedagogical university / N. Balyk, G. Shmyger, Ya. Vasylenko [et al.] // E-learning : innovative educational technologies, tools and methods for E-learning : monograph. – Katowice ; Cieszyn : University of Silesia. 2020. – Vol. 12. – P. 110–123.
 7. Скасків Г. М. Інноваційні методи навчання при підготовці майбутніх учителів інформатики / Г. М. Скасків // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – 2020. – Вип. 30. т. 2. – С. 90–93.
 8. Skaskiv A. Introduction of blended learning technology / A. Skaskiv // Modern science: problems and innovations : Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. – Stockholm ; Sweden : SSPG Publish, 2020. – P. 269-273.
 9. Усі домашні завдання. 5 клас / Я. Ф. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 944 с.
 10. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 896 с.
 11. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 976 с.
 12. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 976 с.
 13. Усі домашні завдання. 9 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 912 с.

2019 рік
 1. Усі домашні завдання. 5 клас / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 816 с.
 2. Skaskiv A. Game study technology / A. Skaskiv // Perspectives of world science and education : the 4th International scientific and practical conference (Osaka, Japan, December 25-27, 2019).  – Osaka ; Japan : CPN Publishing Group, 2019. – P. 193–196.
 3. Генсерук Г. Р. Компетентнісні завдання як засіб удосконалення професійної компетентності майбутніх учителів / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк, Г. М. Скасків // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 215–217.
 4. Design of approaches to the development of teacher’s digital competencies in the process of their lifelong learning / N. Balyk, Ya. Vasylenko, G. Shmyger [et al.] // ICT in education, research and industrial applications : proceedings of the 15th International conference (June 12-15, 2019). – Kherson, 2019. – Vol. ІІ. – P. 204–219.
 5. Скасків Г. М. Компоненти формування цифрових компетентностей при навчанні інформатики в умовах Нової української школи / Г. М. Скасків // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. –С. 156158.
 6. Скасків Г. М. Створення ботів для віртуального тренажера з програмування в середовищі Python / Г. М. Скасків, П. В. Туранський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 28–31.
 7. Скасків Г. Методологія створення проектів у середовищі SCRATCH : навчально-методичний посібник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – С.
 8. Скасків Г. М. Ігрові технології при підготовці майбутніх учителів інформатики / Г. М. Скасків // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7 – 8 листопада 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 182–184.
 9.  Мазуренок О. Р. Динаміка розвитку сучасної STEM-освіти в освітньому просторі України / О. Р. Мазуренок, Г. М. Скасків // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV міжнародноїнауково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7 – 8 листопада 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 4143.
 10. STEM-approach to the transformation of pedagogical education / N. Balyk, G. Shmyger, Ya. Vasylenko [et al.] // E-learning: E-learning and STEM Education : monograph. –Katowice ; Cieszyn, 2019. –Vol. 11. –P. 109-123.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах