Web of Science ResearcherID: M-8941-2018

Sopiga

 

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри технологічної освіти та охорони праці

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

Web of science

ResearchGate

Scopus

 

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Туранов Ю. О. Навчальні та виробничі практики студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа: методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. Ю. Гаврилко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 60 с.
 2. Навчальні та виробничі практики магістрантів : методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.10 "середня освіта" (Трудове навчання та технології) / Г. В. Терещук, Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга. – 3-тє вид., переробл. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 с.
 3. Сорока Т. П. Теорія і методика професійного навчання: методичні рекомендації. 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)/ Т.П.Сорока, В.Б.Сопіга. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 48 с.

2020 рік

 1. Завдання комплексного кваліфікаційного екзамену здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність 015.16 "професійна освіта" (сфера обслуговування) : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, М. С. Алілуйко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 80 с.
 2. Identification the Model of Electric Power Generation by Small Hydroelectric Power Station Based on Artificial Bee Colony Algorithm / M. Dyvak, I. Oliinyk, M. Sopiha [et al.] // 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 (6 -18 September) : Proceedings. – P. 113–116. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85094121297&origin=AuthorNamesList&txGid=56967127f086894922504f4543a46d87

2019 рік
 1. Культура безпеки : методичні рекомендації для студ. пед. закл. вищ. освіти освітнього рівня "бакалавр". Ч. 2 : Основи охорони праці, охорона праці в галузі / І. Й. Сорока Т. П. Бочар, В. Б. Сопіга, Р. М. Монько, Ю. В. Сокотов. – Тернопіль : [ТНПУ], 2019. – 74 с.
 2. Охорона праці в закладах освіти : методичні рекомендації для студ. пед. закладів / І. В. Гевко, І. Й. Бочар, Т. П. Сорока [et al.]. – Тернопіль : [ТНПУ], 2019. – 74 с.
 3. Сорока Т. П. Методика професійного навчання : методичні рекомендації / Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. В. Гевко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019.
 4. Навчальні практики студентів спеціальності 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. Ю. Гаврилко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019.
 5. Сорока Т. П. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі вивчення дисципліни «основи проектування і моделювання» /  Сорока Т. П., Сопіга В. Б. // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – Черкаси : ЧНУ, 2019. – Вип. 24. – С. 133137.
 6. Сопіга В. Впровадження системи менеджменту 5S у діяльність готельно-ресторанних підприємств / В. Сопіга, М. Алілуйко // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції (Львів, 27-29 вересня 2019 р). – Львів, 2019. – С. 217-220.
 7. Сопіга В. Б. Інтеграція систем менеджменту у готельно-ресторанних підприємствах / В. Б. Сопіга, М. С. Алілуйко // Проблеми системного підходу в економіці. – Київ : НАУ, 2019. – Вип. 4 (2). – С. 114-119.
 8. Алілуйко М. С. Реалії та перспективи розвитку готельного господарства Тернопільщини / М. С. Алілуйко, В. Б. Сопіга // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – Вип. 27 (1). – С. 14-19.
 9. Сорока Т. П. Тнденції розвитку готельно-ресторанних підприємств як фактор впливу на підготовку майбутніх фахівців сфери обслуговування / Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчуг, 2019. – Вип. 2. – С. 36-41.
 10. Алілуйко М. С.Тенденції розвитку готельних господарств та концептуальні перспективи їхнього менеджменту / М. С. Алілуйко,  В. Б. Сопіга // Інституціональна трансформація розвитку економіки України: колективна монографія. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 173–187.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах