Web of Science ResearcherID: AAB-9856-2020

mohun

Доктор історичних наук

Доцент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Старка В. В. Господарсько правова роль парафіяльного священика Греко-католицької церкви в соціально-економічному житті селянина Східної Галичини 1923 – 1939 рр. / В. В. Старка, Б. М. Баран // Актуальні дослідження правової та історичної науки : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 21-22 вересня 2022 р.). – Тернопіль : ФОП Шпак В. Б., 2022. – Вип. 43. – С. 76-78
 2. Ільницький В. Практика порушення «соціалістичної законності» при утвердженні радянської адміністрації у західноукраїнських областях (1944 – 1950-і рр.) / В. Ільницький, В. Старка, М. Глібіщук // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 52. – Том 2. – С. 9-22
 3. Старка В. В. Священник у провінції: повсякденне життя сільських священників Східної Галичини в умовах суспільних трансформацій радянського тоталітаризму 1939-1941 рр. / В. В. Старка // LEKARZ I DUCHOWNY NA PROWINCJI. –  Częstochowa, 2022. – Т. 5. UCZONY NA PROWINCJI. – S. 367-373
 4. Глібощук М. Як ідеологічні засади білогвардійського руху вплинули на світогляд В. Путіна / М. Глібощук, В. Ільницький, В. Старка // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 53. – Том 1. – С. 12-21
 5. Starka V. Everyday Life of the Rural Population of Eastern Galicia in July – September of 1914 (According to the Materials of the Ukrainian-Language Press) / V. Starka, S. Kopylov // Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin]. – 2022. – Issue 25. – P. 128–135. DOI : 10.24919/2519-058X.25.269615 – URL.: https://www.webofscience.com/ ; https://www.scopus.com
 6. Hulay V. Health care system transformation of the population of the western regions of Ukraine (1939 - 1941): the soviet historiographical myths and modern interpretation of archival sources / V. Hulay, V. Starka // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk-east european historical bulletin. – 2022. – Issue 23. – P.123–132. – URL.: https://www.webofscience.com ; https://www.scopus.com

2021 рік
 1. Старка В. Знищення релігійних символів на території Східної Галичини у 1939–1953 рр. як елемент боротьби з національною пам’яттю / В. Старка, Б. Баран // Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944–1953) : колективна монографія. – Львів ; Торунь : Liha-Pres, 2021. – С. 359-376
 2. Старка В. В. Сільська торгівля у Східній Галичині в 1939–1941 рр. / В. В. Старка // Історія торгівлі, податків та мита : тези доповідей ХV міжнародної наукової конференції (21-22 жовтня 2021 р. м. Дніпро). – Київ, 2021. – С. 82-84
 3. Старка В. В. Соціально-економічна діяльність Греко-католицької церкви в Дистрикті Галичина 1941–1944 рр. / В. В. Старка, Б. М. Баран // Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 січня 2021 р.). – Одеса : Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 2021. – С. 9-13
 4. Баран Б. Соціально-економічна програма розвитку ГКЦ в Східній Галичині 20-30 рр. XX ст. / Б. Баран, В. Старка // V Таврійські історичні наукові читання : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (2-3 квітня 2021 р.). – Київ : Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2021. – С. 5-9
 5. Ільницький В. Страйки сільського населення Східної Галичини 1902–1903 років як засіб боротьби за економічні та політичні права / В. Ільницький, В. Старка // Новітня доба. – Львів, 2021. – Вип. 9. – С. 3-16
2019 рік
 1. Старка В. Антирелігійна кампанія в західноукраїнській сільській школі в умовах суспільних трансформацій 1944-1953 рр.  / В. Старка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1. – С. 138–151.
 2. Старка В. В. Податкова політика радянської влади у західноукраїнському селі у вересні 1939 – червні 1941 рр. / В. В. Старка // Історія торгівлі, податків та мита : тези доповідей ХІІІ міжнародної наукової конференції (24-25 жовтня 2019 р. м. Дніпро). – Київ, 2019. – С. 67-69
 3. Старка В. В. Повсякденне життя західноукраїнського села в умовах суспільних трансформацій 1939-1953 рр. : монографія / В. В. Старка. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 550 с.
 4. Москалюк М. Сільська школа Східної Галичини в умовах нацистської окупації 1941–1944 рр. / М. Москалюк, В. Старка // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія : Історичні науки. – 2019. – Вип. 43. – С. 111–118.
 5. Starka V. “To write about the fate of the Ukrainian peasantry would mean writing the history of the ukrainian people”: source study reflections on the problems of the everyday lifeof the Western Ukrainian peasantry, 1939–1953 // Україна–Європа–Світ. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 22. – С. 33–41.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах