Web of Science ResearcherID: I-8524-2018

Stepanuk

 Доктор педагогічних наук

Професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Дзюрбас Л. С. Використання методу кейсів в освітньому процесі: історія, стан, перспективи / Л. С. Дзюрбас, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 125–128.
 2. Зінькова І. С. Особливості виконання вчителем сучасних функцій освітянина / І. С. Зінькова, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 99–102.
 3. Олендр Т. М. Впровадження елементів білінгвального навчання у професійну підготовку майбутніх учителів природничих наук / Т. М. Олендр, Н. М. Дробик, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 24–28.

2020 рік

 1. Бак В. Ф. Цивилизационный переход и гуманистические ценности: размышления / В. Ф. Бак, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 265-269.
 2. Степанюк А. В. Інтеграційно-системний підхід як основа проєктування підготовки магістрів спеціальності Середня освіта (Природничі науки) / А. В. Степанюк, Т. О. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. С. 210-214.
 3. Степанюк А. В. Біоетичний світогляд як основа оновлення методологічних підходів підготовки майбутніх учителів природничих наук / А. В. Степанюк,В. Ф.  Бак // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 83-86.
 4. Development of Creative Thinking of Secondary School Pupils at Physical Cultural Lessons in Ukraine: Realities and Perspectives / I. Omelyanenko, V. Naumchuk, A. Stepanyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 6. – P. 140-148.
 5. Methodology of using mobile Internet devices in the process of biology school course studying / A. V. Stepanyuk, L. P. Mironets, T. M. Olendr, I. M. Tsidylo, O. B. Stoliar // Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019) (Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019). – CEUR-WP, 2020. – Vol. 2643. – P. 535–547.
 6. Мотрук О. В. Шлях в науку: перші кроки. Володимир Вернадський / О. В. Мотрук, А. В. Степанюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 195-198.
 7. Степанюк А. В. Засоби проєктування індивідуальної траєкторії навчання майбутніх учителів природничих наук / А. В. Степанюк, І. І. Карташова І. І. // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 206-209.
 8. Степанюк А. В. Додаткова інформація як засіб підготовки учителів до формування гуманності школярів / А. В. Степанюк, В. Ф. Бак В. Ф. // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 210-112.
 9. Степанюк А. Співпраця закладів загальної середньої та вищої педагогічної освіти: нові реалії / А. Степанюк, Г. Жирська //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 48–51.
 10. Степанюк А. Паритетна взаємодія учасників освітнього процесу як умова створення недискримінаційного еґалітарно-освітнього середовища  / А. Степанюк, Г. Жирська, Н. Міщук // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 258-260.
 11. Implementation of sustainable development ideas into the content of natural science teachers professional training / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, L. Barna // Education for achieving Sustainable Development. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts. – Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. – Monograph 35. – P. 107–121. – URL : http://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/ec320671fb5c9de726256c850d03f8b7.pdf
 12. Шевчук Д. Б. Біоетичний світогляд як основа конструювання оновленого змісту біологічної освіти в базовій школи / Шевчук Д. Б., Степанюк А. В. // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 175-178.
 13. Банах Ю. Р. Інноваційні методи вивчення біології в 6 класі / Ю. Р. Банах, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 182-185.
 14. Гарбуз М. М. Засоби організації партнерської взаємодії вчителя та учнів у процесі вивчення біології / М. М. Гарбуз, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 185-188.
 15. Бецько Г. В. Використання інноваційних методів навчання у ЗВО в процесі вивчення дисциплін зоологічного циклу / Г. В. Бецько, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 190-192.
 16. Дмитришин І. С. Використання прийомів активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін ботанічного циклу / І. С. Дмитришин, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 193-197.
 17. Дудич О. І. Інноваційні підходи до вивчення у педагогічних зво дисциплін ботанічного циклу / О. І. Дудич, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 197-199.
 18. Волинець Н. О. Використання прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін зоологічного циклу / Н. О. Волинець, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 200-202.
 19. Висоцька М. В. Сучасний урок з вивчення природничих наук в умовах становлення нової української школи / М. В. Висоцька, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 205-209.
 20. Сердюк В. С. Використання кейс-технології в процесі вивчення шкільного курсу біології / В. С. Сердюк, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 213-215.
 21. Піддубняк С. В. Біоетичне виховання школярів в процесі вивчення біології у 8 класі / С. В. Піддубняк, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 216-219.
 22. Бобецька Т. В.  Інтегрований підхід як засіб формування природничо-наукової картини світу старшокласників / Т. В. Бобецька, А. В. Степанюк, Л. А. Вавринів // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 178-182.
 23. Банах Ю. Р. Інноваційні методи вивчення біології в 6 класі / Ю. Р. Банах, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 182-185.
 24. Гарбуз М. М. Засоби організації партнерської взаємодії вчителя та учнів у процесі вивчення біології / М. М. Гарбуз, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 185-188.
 25. Бецько Г. В. Використання інноваційних методів навчання у зво в процесі вивчення дисциплін зоологічного циклу / Г. В. Бецько, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 190-192.
 26. Дмитришин І. С. Використання прийомів активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін ботанічного циклу / І. С. Дмитришин, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 197-200.
 27. Волинець Н. О. Використання прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін зоологічного циклу / Н. О. Волинець, А. В. Степанюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 200-202.
 28. Щур Н. Підготовка вчителя природничих наук в умовах неперервної педагогічної освіти в США : монографія / Н. Щур, Т. Олендр, А. Степанюк. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — 266 с.
 29. Степанюк О. І. Легка атлетика Тернопільщини 2020 року / О. І. Степанюк, А. В. Степанюк. — Тернопіль, 2020. — 206 с.
 30. Степанюк О. І. Біатлон Тернопільського краю: 2019-2020 рр. / О. І. Степанюк, А. В. Степанюк. — Тернопіль : Осадца Ю.В., 2020. — 116 с.
 31. Степанюк О. І. До спортивних вершин: хронологія досягнень кращих атлетів Тернопільщини: 2010-2020 роки / О. І. Степанюк, А. В. Степанюк, Л. В. Дахновський — Тернопіль : Вектор, 2020. — 120 с.
 32. Проблеми підготовки майбутніх учителів природничих наук у закладах вищої освіти / А. В. Степанюк, Н. М. Дробик, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська // Проблеми підготовки вчителів природничих наук на засадах інтеграції : збірник матеріалів Всеукраїнського науково-методичного семінару (дистанційна форма проведення), м. Умань, 13 листопада 2020 р. — Умань, 2020. — С. 74–77.
 33. Магістерські та курсові роботи: поради та виконання [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 102 Хімія; 202 Карантин і захист рослин. / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк [et al.]. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 96 с.
 34. Ямна І. С. Формування рефлексивної компетентності школярів у процесі вивчення навчального предмета «Природничі науки» / І. С. Ямна, А. В. Степанюк, Л. А. Вавринів // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – C. 209-212
 35. Степанюк А. В. Организация партнерского сотрудничества в системе «педвуз – школа» в условиях реформирования образования в Украине / А. В. Степанюк, Г. Я. Жирская, Н. И. Мищук, Н. М. Дробык // Проблемы и новые ориентиры интеграции педагогического вуза и школы в совершенствовании качества образования : материалы Международной научно-практической конференции Алтынсаринские чтения (г. Костанай, Республика Казахстан). – Костанай, 2020. – С. 510–514.
 36. Степанюк А. В. Історія біології: навчальний посібник для студентів освітньо-професійної програми «Середня освіта (біологія та здоров’я людини, хімія)». – Тернопіль: Вектор, 2020. – 156 с.

2019 рік
 1. Жирська Г. Я. Врахування принципу наступності у формуванні поняття "подвійне запліднення" в учнів загальноосвітньої школи / Г. Я. Жирська, А. В. Степанюк // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. / редкол.: М. М. Барна, Л. С. Барна, О. І. Боднар, Н. В. Герц, В. В. Грубінко та ін. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 80–84.
 2. Лисенко Д. І. Використання інноваційних методів навчання у підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін: погляд студенства / Д. І. Лисенко, А. В. Степанюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль / редкол.: В. В. Грубінко, Н. М. Дробик, М. М. Барна [та ін.]. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 180–183.
 3. Степанюк А. В. Методика використання веб-сайту в процесі навчання біології в основній школі / А. В. Степанюк, Л. П. Міронець // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 139-146.
 4. Степанюк А. Система навчально-пізнавальних завдань як засіб формування наукового світогляду школярів у процесі вивчення біології / А. Степанюк, В. Ралько // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції : матеріали доповідей IV-ї Міжнародної науково-практичної конференці. – Варшава ; Ужгород ; Херсон : Посвіт, 2019. – C. 147-149.
 5. Степанюк А. В. Зміна концептуальних підходів до підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін / А. В. Степанюк // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 222–224.
 6.  Степанюк А. Інноваційні підходи до формування змісту природничої освіти школярів / А. Степанюк, В. Грубінко, М. Колесник // Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи : матеріали Першої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Київ, 18 квіт. 2019 р. : зб. наук. праць. – Київ : Фенікс, 2019. – С. 37-39.
 7. Вовк О. Я. Розвиток творчих здібностей школярів у контексті ідей нової української школи / О. Я. Вовк, А. В. Степанюк // STEM–освіта як напрям модернізації методик навчання природничо-математичних дисциплін у середніх і вищих навчальних закладах : збірник матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (18-19 квітня 2019 року, м. Херсон). – Херсон : ХДУ, 2019. – С. 7-8.
 8. Антонюк Ю. Інтеграція змісту природничо-наукової освіти школярів як чинник запобігання насиллю над дітьми / Ю. Антонюк, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 148-150.
 9. Степанюк А. В. Підготовка багатопрофільного вчителя як вимога Нової української школи / А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). –  Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 191-194.
 10. Степанюк А. В. Проектування інтегрованих завдань як стратегічної складової компетентнісної освіти / А. В. Степанюк, Т. О. Степанюк, Н. В. Макара // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 201-203.
 11. Степанюк А. В. Використання методу моделювання як засобу організації дослідницької діяльності школярів у процесі вивчення довкілля / А. В. Степанюк // Актуальні проблеми дослідження довкілля : збірник наукових праць за матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку (24-26 травня 2019 р., м. Суми). – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. – С. 330-332.
 12. Степанюк А. В. Дослідницька діяльність школярів з природничих наук як засіб формування їх критичного мислення / А. В. Степанюк, В. А. Райко, М. О. Гречковська // Perspectives of world science and education : abstracts of II International Scientific and Practical Conference (30-31 October 2019 Osaka, Japan). – Osaka : CPN Publishing Group, 2019. – P. 472-476.
 13. Stepanyuk А. Training of Future Teachers of Natural Sciences in Pedagogical Universities of Ukraine: Realities and Prospects / A. Stepanyuk, T. Olendr // Педагогика : научно списание. – София : Аз-буки, 2019. – Год. XCI. Кн. 9. – С. 1319-1326.
 14. Stepanyuk A. V. Implementation of the «Learning Through Research» principle at Ukrainian secondary schools: Experience and prospects / A. V. Stepanyuk, N. Y. Mishchuk, H. Ya. Zhyrska [et al.] // Revista ESPACIOS. – France, 2019. – Vol. 40, n. 19. – P. 20.
 15. Stepanyuk A. The use of blended learning in the formation of professional-methodological competence of future natural sciences teachers / A. Stepanyuk, H.  Zhyrska, N. Mishchuk // Modern Technologies in the Education System : monograph 26. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. – Katowicach : Copyright by Wyższa Szkoła Techniczna, 2019.  – P. 313-332. 
 16. Stepanyuk A.V. Eсоlogical and mathematical modeling tools usage in natural sciences teachers training / A. V. Stepanyuk, H. B. Humeniuk, N. М. Garmatiy, V. V. Hrubinko // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2019. – Вип.1 (5) – С.6-16.
 17. Степанюк А. В. Проблеми методичної підготовки майбутніх учителів природничих наук в умовах кредитно-трансферної системи навчання / А. В. Степанюк, О. Л. Пащак // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : зб. матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції (10-12 жовтня 2019 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2019. – С. 253-254.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах