Homenuyk H V

Кандидат педагогічних наук

Викладач

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Солонецька Г. В. Використання Geogebra на уроках математики в умовах дистанційного навчання / Г. В. Солонецька, З. П. Кавка // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 275–277.
 2. Солонецька Г. В. Використання інтерактивної дошки Padlet на уроках математики в умовах дистанційного навчання / Г. В. Солонецька, Ю. А. Заяць // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 255–258.
 3. Солонецька Г. В. Інклюзивне навчання дітей на уроках математики / Г. В. Солонецька, Ю. Ю. Богдан // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 70–72.
 4. Галан В. Д. Підготовка студентів педагогічних університетів до створення і використання веб-квестів / В. Д. Галан, В. Р. Кравчук, Г. В. Солонецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. –C. 24–32.
 5. Солонецька Г. В. Інтегрований урок, як особлива форма STEM-навчання / Г. В. Солонецька, В. М. Балацька // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 63–66.
 6. Солонецька Г. В. STEM і STEAM освіта на уроках математики / Г. В. Солонецька, К. Р. Кулик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 66–68.
 7. Солонецька Г. В. Курс лекцій з методики навчання алгебри основної школи: навчальний посібник. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 98 с.
 8. Солонецька Г. В. Практикум з методики навчання алгебри (основна школа): навчальний посібник. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 30 с.

2020 рік

 1. Бойчук Т. В. Формування компетентності «Екологічна грамотність і здорове життя» на уроках математики / Т. В. Бойчук, Г. В. Гоменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 77-79.
 2. Варварин В. В. Інклюзивне навчання як одна з складових нової української школи / В. В. Варварин, Г. В. Гоменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 72-74.
 3. Гоменюк Г. В. Порівняльний аналіз традиційного і компетентнісного підходів до навчання / Г. В. Гоменюк, М. М. Обрецький // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 55-57.
 4. Мотало Г. М. Електронний посібник, як один з засобів дистанційного навчання / Г. М.Мотало, Г. В. Гоменюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 62-64.
 5. Васильчук А. С. Інтеграція парної та групової роботи на уроках математики в STEM-освіту / А. С. Васильчук, Г. В. Гоменюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 2224.
 6. Simulation of intellectual system for evaluation of multilevel test tasks on the basis of fuzzy logic / I. M. Tsidylo, S. O. Semerikovb, T. I. Gargula, H. V. Solonetska, Y. P. Zamora, A. V. Pikilnyak // CEUR Workshop Proceedings : 8th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2020, 18 December 2020. – 2020. – Vol. 2879. – P. 507520. – URl. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108028383&origin=resultslist

 2019 рік

 1. Гоменюк Г. В. Створення інтегрованих компетентнісно-орієнотованих завдань з математики та біології / Г. В. Гоменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2019. –  С. 164–166.
 2. Гоменюк Г. Порівняльний аналіз традиційного і компетентнісно зорієнтованого навчання алгебри учнів основної школи на засадах технологічного підходу / Г. Гоменюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 123–130.
 3. Бойко А. В. Перспективи дистанційного навчання у закладах вищої освіти / А. В. Бойко, А.В. Гоменюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С.67–69.
 4. Яворівська М. Впровадження дистанційного навчання у закладах вищої освіти / М. Яворівська, А.В. Гоменюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С.67–69.  
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах