SitkarS

Кандидат педагогічних наук

Викладач

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Наскрізна програма практичної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015.38 «Професійна освіта. Транспорт» / Р. М. Горбатюк, В.С. Федорейко, Я. П. Замора, С. В. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 36 с.
 2. Сіткар В. Олімпієць О. Волинець – жива історія тернопільського плавання / В. Сіткар, С. Сіткар, Т. Сіткар // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 166-179

2022 рік

 1. Сіткар В. Вплив війни на зміну людських цінностей: соціально-психологічний аспект / В. Сіткар, С. Сіткар // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 73–79.
 2. Горбатюк Р. М. Інформаційно-освітнє середовище підготовки майбутніх фахівців з професійної освіти / Р. М. Горбатюк, М. І. Рутило, С. В. Сіткар // Філософські аспекти професійної освіти : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон – Кропивницький, 17 листопада 2022 р.). – Херсон ; Кропивницький : Поліум, 2022. – С. 238-240
 3. Сіткар В. І. Особливості підготовки вчителів та учнів розуміти емоційні почуття: досвід Іспанії / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 24 листопада 2022 року). – Тернопіль, 2022. – С. 186-191.
 4. Сіткар В. І. Особливості розвитку педагогів, громадян та системи освіти Сінгапуру як зразкової у світі / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Актуальні проблеми системи освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : збірник наук. праць. – Київ, 2022. – С. 734–741. DOI: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.16662
 5. Сіткар В. Первинна допомога дітям під час війни: психологічний аспект / В. Сіткар, С. Сіткар // World children conference-III, April 22-24, 2022. Proceedings Book. – Antalya : Iksadglobalpublishinghouse, 2022. – Vol. 1. – P. 447–451.
 6. Сіткар В. І. Сучасні аспекти підготовки медіаторів: досвід, проблеми, техніки / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 338–347.
 7. Горбатюк Р. Технологія формування професіоналізму майбутніх фахівців професійної освіти засобами мультимедійних технологій / Р. Горбатюк, Я. Замора, С. Сіткар, Н. Бурега // Молодь і ринок. Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2022. – № 5 (203). – С. 29-34. – DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2022.259584
 8. The intellectual system of movies recommendations based on the collaborative filtering / S. Sitkar et al. // Health and Sport : Journal of Education. – 2022. – 12 (3). – P. 115-127. – DOI : http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2022.12.03.010

2021 рік

 1. Сіткар В. І. Вплив пандемії на психічне здоров’я та освітній менеджмент учасників освітнього процесу / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти: збірник матеріалів V регіональної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 26 листопада 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 113-117.
 2. Сіткар В. І. Деякі аспекти психологічної підготовки та психотехніки самозахисту людини в життєво небезпечних ситуаціях / В. І. Сіткар, С. В. Сіткар // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС, 22-23 квітня 2021 р. – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2021 – С. 50-54
 3. Сіткар В. «Цифрові потреби» сучасних дітей: субкультурна парадигма / В. Сіткар, С. Сіткар // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 278–288.
 4. Сіткар С. В. Прозорість і відкритість – секрет успіху естонської освіти / С. В. Сіткар, Т. В. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 403–406.
 5. Сіткар С. В. Огляд критеріїв надійності освітніх тестів / С. В. Сіткар, Т. В. Сіткар // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 березня 2021 року) : збірник наукових праць. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – С. 56-59
 6. Сіткар В. Особливості дистанційного (онлайн) навчання в Zoom: досвід Канади / В. Сіткар, С. Сіткар // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2021: інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27–28 травня 2021 р.). – Тернопіль : Крок, 2021. – С. 294–296.
 7. Сіткар В. І. Особливості фізичного розвитку та навчання дітей: нейропсихологічний підхід  / В. Сіткар, С. Сіткар // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 187–195.
 8. Сіткар В. Особливості судового та медіаційного процесу врегулювання спортивних спорів / В. Сіткар, С. Сіткар // Zeszyty naukowe turystyka i rekreacja. – Warszawa, 2021. – Zeszyt 28 (2). – С. 33–43.
 9. Бурега Н. В. Генерація нової біомаси шляхом утилізації викидів біотеплогенераторів / Н. В. Бурега, С. В. Сіткар // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 35–38.
 10. Сіткар С. В. Основні принципи розробки змісту тесту / С. В. Сіткар, Т. В. Сіткар // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.64–65.
 11. The Effectiveness of Testing as a Method of Pedagogical Control of Future Specialists With Higher Education / R. Horbatiuk, S. Sitkar, T. Sitkar, S. Konovalchuk, N. Burega // Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. – Pereiaslav : Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, 2021. – Vol. 13. – P. 79-95

2020 рік

 1. Сіткар Т. В. Особливості навчання сучасних школярів в умовах пандемії: український та міжнародний досвід / Т. В. Сіткар, С. В. Сіткар // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 46-50.
 2. Сіткар В. Освітні успіхи України за результатами PISA-2018: ґендерний аспект / В. Сіткар, Н. Сіткар, С. Сіткар // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 50-54.

2019 рік
 1. Сіткар В. Сучасні тенденції та специфіка професійної підготовки фахівців фізичного виховання, транспорту та психології в ТНПУ ім. В. Гнатюка / В. Сіткар. С. Сіткар // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 134–139.
 2. Сіткар С. В. Зарубіжний досвід та українські реалії шкільної та вищої освіти / С. В. Сіткар, Т. В. Сіткар // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 192–197.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах