Web of Science ResearcherID: І-7788-2018

Sopotnucka

 

Кандидат педагогічних наук

Викладач

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
  2. Машалер І. Удосконалення фізичної підготовленості п’ятикласників на уроках фізичної культури засобами танцювальних вправ / І. Машталер, О. Сопотницька // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 28, т. 2. – С. 270-277.
  3. Котова О. В. Теоретичні та методичні засади системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної діяльності / О. В. Котова, О. В. Сопотницька // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2020. – Вип. 332, т. 1. – С. 237-247.
  4. Сопотницька О. В. Сучасні оздоровчі технології в процесі фізичного виховання студентської молоді / О. В. Сопотницька, Р. С. Сопотницький // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 160–164.

2019 рік
  1. Сопотницька О. В. Фізкультурно-спортивні товариства Галиччини на початку ХХ ст. / О. В. Сопотницька, Р. С. Сопотницький // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 142–146.
  2. Сопотницька О. Спортивна діяльність у професій ній підготовці майбутніх учителів фізичної культури / О. Сопотницька, Р. Сопотницький // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 141–144.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах