Web of Science ResearcherID: AAB-4539-2020

Seko1

Кандидат історичних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Секо Я. П. Моральність у політиці: погляди Томаша Масарика / Я. Секо // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 57–61.

2020 рік

  1. Секо Я. Нариси зарубіжної історіографії / Я. Секо. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 300 c.
  2. Секо Я. Історія слов'янських народів (ХХ століття) : навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Я. Секо. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 246 c.
  3. Секо Я. Чинники домінування Заходу у сучасних наукових дискусіях / Я. Секо // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серяі : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 24. – С. 21–40.

2019 рік
  1. Секо Я. Цінності в ідеології дисидентського руху / Я. Секо // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. / редкол.: Д. В. Вакуленко, Н. Л. Морська, Г. А. Поперечна. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 113–117.
  2. Місько В. Історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка в добу незалежності (1993-2017) / В. Місько, Я. Секо, І. Федорів // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 23. – С. 12–35.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах