Sokotov Y

 

Асистента кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці.

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

 

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Сокотов Ю. Модель конструкторсько-технологічної підготовки столярів в умовах професійно-технічного училища / Ю. Сокотов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 1. – С. 113-122.
  2. Сокотов Ю. В. Конструкторсько-технологічна підготовка майбутніх столярів в умовах професійно-технічного училища дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 239 с.
  3. Сокотов Ю. В. Конструкторсько-технологічна підготовка майбутніх столярів в умовах професійно-технічного училища : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 21 с.
  4. Бочар І.Й. Метрологія та технічні вимірювання: методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Ч. 1/ І.Й.Бочар, Т.П.Сорока, Ю.В.Сокотов. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.- 56 с.

2019 рік
  1. Sokotov Yu. V. Methods of industrial and educational designing of furniture in the training of secondary school students and vocational education in designactivities / Sokotov Yu. V. // Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. – 2019. – Feb VII (76). – Р. 61-64.
  2. Сокотов Ю. В. Добір програмного забезпечення для навчання майбутніх фахівців з деревообробки проектуванню меблевих виробів / Ю. В. Сокотов // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. – Київ; Вінниця : Планер, 2019. – Вип. 53. – С. 83-89.
  3. Сокотов Ю. В. Комп’ютерне конструювання меблевих виробів як професійна послуга майбутнього деревообробника / Ю. В. Сокотов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 142-151.
  4. Культура безпеки : методичні рекомендації для студ. пед. закл. вищ. освіти освітнього рівня "бакалавр". Ч. 2 : Основи охорони праці, охорона праці в галузі / І. Й. Сорока Т. П. Бочар, В. Б. Сопіга, Р. М. Монько, Ю. В. Сокотов. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 74 с.
  5. Сокотов Ю. В. Дизайн меблів у середовищі Pro100: методичні рекомендації для студентів спеціальності 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 50 с.
  6. Цідило І. Технологія 3D-друку як ІКТ актуалізації навчальної діяльності інженерно-педагогічного фахівця у галузі транспорту / І. Цідило, Я. Замора, Ю. Сокотов // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. – Хмельницький, 2019. – Вип. 4.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах