Saveluk

 

Доктор психологічних наук

професор кафедри психології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Savelyuk N. Psychosemantic dimensions of basic concepts of economic discourse / N. Savelyuk, O. Kalmykov, V. Riznyk // Psycholinguistics. – 2021. – Vol. 29, іssue 1. – P. 142–166. –URL.:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85107342341&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid
 2. =afe29d817d0c9bba2f8365722714afa6
 3. Кікінежді О. М. Соціально-психологічний феномен жіночого лідерства в Україні / О. М. Кікінежді, Н. М. Савелюк, Л. І. Мороз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць. – Київ : НУОУ, 2021. – Вип. 2 (60). – С. 56–63.
 4. Кікінежді О. М. Соціально-демографічні предиктори жіночого політичного лідерства в Україні / О. М. Кікінежді, Н. М. Савелюк, Л. І. Мороз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць. – Київ : НУОУ, 2021. – Вип. 3 (61). – С. 50–59.
 5. Савелюк Н. М. Психологічні засади формування дівчат-лідерок у сучасній вищій школі / Н. М. Савелюк // Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу в умовах карантинних обмежень та дистанційного навчання: збірник наук. пр. – Харків: ХНУБА, 2021. – С.141–146.
 6.  Савелюк Н. М. Ґендерний аспект політичного лідерства в Україні / Н. М. Савелюк // Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю (Умань, 22 квітня 2021 р.). – Умань : Візаві, 2021. – С. 71–75.
 7. Savelyuk N. Psychosemantic Dimensions of Basic Concepts of Economic Discourse (Comparative and Professional Aspect) / N. Savelyuk, O. Kalmykov, V. Riznyk // Psycholinguistics. – 2021. – Vol. 29, Issue 1. – P. 142–166. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000655380500006
 8. The effect of stress on the hematological indicators of rats Rattus norvegicus f. domesticus in the conditions of the biological experiment / L. O. Shevchyk, N. Y. Kravets, I. M. Grod [et al.] // Medical perspectives-medicni perspektivi. – 2021. – Vol. 26, Issue 1. – P. 69–77. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000637363900009

2020 рік

 1. Савелюк Н. Психологічна безпека особистості: етнокультурні та ґендерні аспекти / Н. Савелюк // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 103–105.

2019 рік

 1. Savelyuk N. Psycholinguistic Peculiarities of Non-Canonical (Personal) Religious Discourse / N. Savelyuk, T. Tkach // Psycholinguistics. – Pereiaslav-Khmelnytskyi : Домбровская Я. М., 2019. – № 26(1). – P. 286–305.
 2. Савелюк Н. Ціннісно-смислові профілі особистості на різних рівнях релігійної активності: універсальне й диференціювальне / Н. Савелюк // Психологія особистості : науковий журнал. – 2019. – № 1(10). – С. 89–99.
 3. Савелюк Н. «Релігійна особистість» і «релігійна дискурсивна особистість»: структурний та динамічний виміри суб’єкта релігійної віри / Н. Савелюк // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 1(48). – С. 261–227.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах