Web of Science ResearcherID: G-4104-2018

Sokol

 

Доктор педагогічних наук

Доцент

Професор кафедри романо-германської філології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Сокол М. О. The integration of modern pedagogical concepts into the process of scientifec communication / З. С. Сокол // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 163–164.
 2. Сокол М. О. Професійна готовність майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в умовах євроінтеграційного процесу / М. О. Сокол, А. Зенчака // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 414–415.
 3. Педагогічна практика: методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальностей 035«Філологія» та 014 «Середня освіта» (французька, англійська мови) / М. О. Сокол, О. В. Косович, Т. О. Савчин та ін. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 56 с.
 4. Linguodidactic aspects of studying rhetoric by secondary school students / O. Petryshyna, T. Mykolenko, M. Sokol [et al.] // Laplage em revista. – 2021. – Vol. 7, issue 3. – P. 174–181. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000687135900008
 5. Management Model of Energy Enterprises Innovative Development Within Physiological Working Conditions / V. Brych, P. Mykytyuk, N. Halysh [et al.] // Propositos y representaciones. – 2021. – Vol. 9, issue SI. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000631706900044
 6. Features of Teacher's Synchretic Activity in the Conditions of Modern Higher Education / I. Drozdova, M. Sokol, T. Herasymchuk [et al.] // Propositos y representaciones. – 2021. – Vol. 9, Issue SI. – URL.:https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000631706900042
 7. Innovative human capital management of energy enterprises and the role of shaping the environmental behavior of consumers of green energy based on the work of smart grids / G. Liakhovych, V. Kupchak, O. Borysiak [et al.] // Propositos y representaciones. – 2021. – Vol. 9, Issue SI. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000668016100035
 8. Tolerance in the Communicative Culture of Modern Educational Manager / M. Sokol, R. Galyna, S. Khrystyna [et al.] // PROPOSITOS Y REPRESENTACIONES. – 2021. – Vol. 9, Issue SI. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000631706900041
 9. The Integrative Nature of Interculturalism in Galicia at The Beginning of the 20th Century / M. Sokol, O. Tsaryk, I. Drozdova [et al.] // Propositos y representaciones. – 2021. – Vol. 9. Issue SI. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000631706900043

2020 рік

 1. Сокол М. Ефективність методу «фішбоун» у процесі навчання англійської мови / М. Сокол, О. Царик, Н. Гупка-Макогін // Нова педагогічна думка. – 2020. – № 2 (102). – Р. 102–106.
 2. Сокол М. О. Формування Soft Skills у студентів поколінь «Y» та «Z» як вимога сучасного ринку праці / М. О. Сокол, О. М. Царик, З. С. Сокол // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 372–374.
 3. The Importance of Onomastics in the Formation of Language and Ethnocultural Competences / M. Sokol, O. Kosovych, O. Pezhynska [et al.] // International Journal of Applied Exercise Physiology. – Mazandaran, 2020. – Vol. 9, iss. 9. – P. 68–72.
 4. Kosovych O. Linguo-didactic aspect of formation of professionally-oriented lexical competence of students of the speciality “Jurisprudence” / O. Kosovych, M. Sokol // Sciencerise: pedagogical education : scientific journal. – 2020. № 2 (35). – P. 4–7.
 5. Native Language in the Process of Foreign Language Studying at the Higher School: Psychological Aspects of Bilingualism / M. O. Sokol, O. Kosovych [et al.] // International journal of applied exercise physiology (IJAEP).  – 2020. – Vol. 9, n. 4. – P. 80–89.

2019 рік

 1. Сокол М. О. Концептуально-трансформаційні зміни поняття “освіта” у педагогічній науці / М. О. Сокол // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 206–208.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах