Web of Science ResearcherID: G-4104-2018

Sokol

 

Доктор педагогічних наук

Доцент

Професор кафедри романо-германської філології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1.  Focus on English. Student’s Book : навчально–методичний посібник з англійської мови для здобувачів першого рівня вищої освіти / М. Сокол, Л. Черній, Л. Заблоцька [та ін.]. – вид. 2-ге, змінене та доповнене. – Тернопіль : Вектор, 2024. – 196 с.

2023 рік

 1. Сокол М. О. Англомова професійна комунікація студентів магістратури нефілологічних факультетів / М. О. Сокол, Л. В. Черній // Вісник науки та освіти : журнал. Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ : Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, 2023. – Вип. № 11 (17). – С. 1091-1104. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-1091-1104
 2. Царик О. М. Текстотвірна компетентність як індикатор сформованості мовної особистості майбутнього філолога / О. М. Царик, М. О. Сокол, Т. Я. Паничок // Вісник науки та освіти : журнал. Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ : Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, 2023. – Вип. № 11 (17). – С. 1221-1234. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-
 3. Investigation of Bulk Material Transportation by Screw Conveyer with Hinge-Pan Operating Device / O. Lyashuk, R. Rohatynskyi, I. Hevko [et al.] // Key Engineering Materials, 2023. – Vol. 948. – P. 169-182. – URL.: https://www.scopus.com
 4. STABILITY OF THE TWO-LINK METROBUS / V. Sakhno, V. Polyakov, I. Murovany [et al.] // Communications – Scientific Letters of the University of Žilina. – Žilina : University of Žilina, 2023. – Vol. 25, issue 2. – P. B75-B85. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Сокол М. О. Глобалізація освітньо-соціальних процесів сучасної вищої школи / М. О. Сокол // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 77-78.
 2. Arts synthesis in the design the educational environment of professional training of future primary school teachers / R. Tetiana, H. Rusyn, T. Strohal [et al.] // Revista de investigaciones-universidad del quindio. – 2022. – Vol. 34. – P.112-121. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000881587900007
 3. Focus on English : навчально–методичний посібник з англійської мови для здобувачів першого рівня вищої освіти / Л. М. Заблоцька, Л. В. Черній, В. О. Мелещенко [et al.] ; за заг. ред. М. О. Сокол. – Тернопіль : Artполіграф, 2022. – 214 с.
 4. Research of non-resonant oscillations of the "telescopic screw - fluid medium" system / O.L. Lyashuk, I. B. Hevko, V.Z.Hud [et al.] // INMATEH - Agricultural Engineering. – BUCHAREST : INMA, 2022. – Vol. 68, Issue 3. – P. 499 – 510. – URL.: https://www.scopus.com
 5. The formation of future teachers professional readyness to innovation activity by means of digital technologies / O. Tsiuniak, G. Rozlutska, M. Sokol [et al.] // Revista de investigaciones-universidad del quindio. – 2022. – Vol. 34. – P. 136-143. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000881587900009
 6. The differentiation of metonymy and metaphor concepts in modern linguistics / V. Moisiuk, O. Dziubina, L., Sypa [et al.] // Revista de investigaciones-universidad del quindio. – 2022. – Vol. 34. – P. 144-151. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000881587900010
 7. Сокол М. О.THE INFLUENCE OF EURO-INTEGRATION PROCESS INTO HIGHER EDUCATION SYSTEM / М. О. Сокол, А. Зенчака, А. Ю. Юрів // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 363–364.

2021 рік

 1. Сокол М. О. Професійна готовність майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в умовах євроінтеграційного процесу / М. О. Сокол, А. Зенчака // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 414–415.
 2. Педагогічна практика: методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальностей 035«Філологія» та 014 «Середня освіта» (французька, англійська мови) / М. О. Сокол, О. В. Косович, Т. О. Савчин та ін. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 56 с.
 3. Петришина О. І. Професійна підготовка магістрів української філології в умовах інтернаціоналізації освіти / О. І. Петришина, М. О. Сокол, Г. М. Розлуцька // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2021. – Вип. 2 (49). – С. 151–154.
 4. Linguodidactic aspects of studying rhetoric by secondary school students / O. Petryshyna, T. Mykolenko, M. Sokol [et al.] // Laplage em revista. – 2021. – Vol. 7, issue 3. – P. 174–181. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000687135900008
 5. Management Model of Energy Enterprises Innovative Development Within Physiological Working Conditions / V. Brych, P. Mykytyuk, N. Halysh [et al.] // Propositos y representaciones. – 2021. – Vol. 9, issue SI. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000631706900044
 6. Features of Teacher's Synchretic Activity in the Conditions of Modern Higher Education / I. Drozdova, M. Sokol, T. Herasymchuk [et al.] // Propositos y representaciones. – 2021. – Vol. 9, Issue SI. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000631706900042
 7. Innovative human capital management of energy enterprises and the role of shaping the environmental behavior of consumers of green energy based on the work of smart grids / G. Liakhovych, V. Kupchak, O. Borysiak [et al.] // Propositos y representaciones. – 2021. – Vol. 9, Issue SI. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000668016100035
 8. Conceptual metaphor as a linguomental tool of reality knowledge: identification problem / T. Vilchynska, H. Bachynska O. Verbovetska [et al.] // Revista Entre Linguas. – 2021. – v. 7, n. esp. 3, e021064. – P. 1-12.
 9. Tolerance in the Communicative Culture of Modern Educational Manager / M. Sokol, R. Galyna, S. Khrystyna [et al.] // Propositos y representaciones. – 2021. – Vol. 9, Issue SI. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000631706900041
 10. Problematic issues of ukrainian unofficial anthroponymic names classification / T. Vilchynska, M. Sokol, H. Bachynska [et al.] // Revista entre linguas. – 2021. – Vol. 7, issue 8. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000777182700027
 11. The Integrative Nature of Interculturalism in Galicia at The Beginning of the 20th Century / M. Sokol, O. Tsaryk, I. Drozdova [et al.] // Propositos y representaciones. – 2021. – Vol. 9. Issue SI. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000631706900043
 12. Сокол М. О. The integration of modern pedagogical concepts into the process of scientifec communication / З. С. Сокол // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 163–164.
 13. The influence of titanium as a desferoidizing element on the stability of production of magnesium cast irons with compacted graphite / V. Aulin, V. Kropivny,  O. Kuzyk [et al.] // Tribology in Industry. – 2021. – Vol. 43, Issue 4, – P. 654–666. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Сокол М. Ефективність методу «фішбоун» у процесі навчання англійської мови / М. Сокол, О. Царик, Н. Гупка-Макогін // Нова педагогічна думка. – 2020. – № 2 (102). – Р. 102–106.
 2. Сокол М. О. Формування Soft Skills у студентів поколінь «Y» та «Z» як вимога сучасного ринку праці / М. О. Сокол, О. М. Царик, З. С. Сокол // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 372–374.
 3. The Importance of Onomastics in the Formation of Language and Ethnocultural Competences / M. Sokol, O. Kosovych, O. Pezhynska [et al.] // International Journal of Applied Exercise Physiology. – Mazandaran, 2020. – Vol. 9, iss. 9. – P. 68–72. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000573283800009
 4. Kosovych O. Linguo-didactic aspect of formation of professionally-oriented lexical competence of students of the speciality “Jurisprudence” / O. Kosovych, M. Sokol // Sciencerise: pedagogical education : scientific journal. – 2020. № 2 (35). – P. 4–7.
 5. Native Language in the Process of Foreign Language Studying at the Higher School: Psychological Aspects of Bilingualism / M. O. Sokol, O. Kosovych [et al.] // International journal of applied exercise physiology (IJAEP).  – 2020. – Vol. 9, n. 4. – P. 80–89.

2019 рік

 1. Сокол М. О. Концептуально-трансформаційні зміни поняття “освіта” у педагогічній науці / М. О. Сокол // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 206–208.
 2. Realization of the logistic approach in the international cargo delivery system / V. Aulin, O. Lyashuk, O. Pavlenko [et al.] // Communications - Scientific Letters of the University of Žilina. – 2019. – Vol. 21. Issue 2. – P. 3-12. – URL. : https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]