skorejko i

 

Кандидат філологічних наук

Доцент 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

 

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Чух У. В. INTERPRETATION OF THE CONCEPT “LEXICAL-SEMANTIC FIELD” IN MODERN LINGUISTIC SCIENCE / У. В. Чух ; наук. кер. І. П. Скорейко-Свірська // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 136-138
  2. Гарасим Т. О. THE NOTION OF MANIPULATION IN LINGUISTICS: BASIC APPROACHES TO ITS STUDY / Т. О. Гарасим, О. І. Довбуш, І. П. Скорейко-Свірська // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 5-9

2022 рік

  1. Harasym T. O. CUSTOMER CENTRICITY AS THE MAIN FACTOR OF PRAGMATICS IN BUSINESS COMMUNICATION / T. O. Harasym, O. I. Dovbush, I. P. Skoreiko-Svirska // The interaction of journalism, advertising and PR in the modern media space : International scientific conference (October 12–13, 2022). – Częstochowa : «Baltija Publishing», 2022. – P. 6-9. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-250-0-1
  2. Harasym T. O. TED TALKS: COMMUNICATIVE STRATEGIES AND TACTICS / T. Harasym, O. Dovbush, I. P. Skoreiko-Svirska // Нова філологія збірник наукових праць. – Одеса : Гельветика, 2022. – № 87. – С. 18-23

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах