scandragos

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Доцент кафедри фізичного виховання

Доцент кафедри теорії і методики олімпійського спорту

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. До питання удосконалення програмно-методичного забезпечення з вільної боротьби / В. І. Шандригось, В. В. Яременко, М. В. Латишев [et al.] // Єдиноборства. – Харків, 2020. – №2(16). – С. 74–85.
 2. Індивідуальна підготовка кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням компонентів анаеробного механізму енергозабезпечення / Р. В. Первачук, М. Г. Сибіль, В. І. Шандригось [et al.] // Єдиноборства. – Харків, 2020. – №1(15). – С. 35–45.
 3. Шандригось В. І. Тренерська практика у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. І. Шандригось // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 164–169.
 4. A method of optimizing the preparation of female wrestlers in the lunar mesocycle / S. Maria, P. Rostyslavb, S.Victor [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – Vol. 20, issue 4. – P. 1925–1929. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087185104&origin=resultslist

 2019 рік

 1. Шандригось В. Навчальна дисципліна «Спортивна боротьба» у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. Шандригось // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах : збірник статей XV Міжнародної наукової конференції, 8-9 лютого 2019 р., Харків. – Харків : ХДАФК, 2019. – Т. 1. – С. 61–65.
 2. Шандригось В.  Динаміка кількості вагових категорій борців вільного стилю в програмах Олімпійських ігор / В. Шандригось // Єдиноборства : науковий журнал.  – Харків, 2019. –  №2(12). – С. 58–67.
 3. Шандригось В.  Оглядово-методичні заняття у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту / В. Шандригось, Г. Шандригось // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції (Слов’янськ, 21-22 березня 2019 р.).  –Слов’янськ, 2019. – С. 409–414.
 4. Шандригось В.  Обзорно-методические занятия в профессиональной подготовке будущих специалистов по физической культуре и спорту / В. Шандригось, Г. Шандригось // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма : материалы VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием (26 апреля 2019 года). – Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2019. – Т. 1. – С. 484–486.
 5. Шандригось В. Значение специализированных подвижных игр в технико-тактической подготовке юных борцов / В. Шандригось // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма : материалы VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием (26 апреля 2019 года). – Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2019. – Т. 2. – С. 700–703.
 6. Шандригось В. Використання інформаційних технологій у спортивних єдиноборствах / В. Шандригось // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 18 квітня 2019 р.). – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 260–262.
 7. Шандригось В.  Особливості удосконалення технічних дій борців вільного стилю на етапі спеціалізованої підготовки / В. Шандригось, О. Мозолюк // Актуальні проблеми розвитку спорту для всії: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль, 2019. – С. 102–105.
 8. Шандригось В. І. Аналіз досягнень країн-учасниць в змаганнях з вільної боротьби на Олімпійських іграх / В. І. Шандригось, Г. А. Шандригось // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль : ТАЙП, 2019. – С. 146–146.
 9. The analysis of the results of the Olympic free-style wrestling champions / Latyshev M., Latyshev S., Korobeynikov G. [et al.] //Journal of Human Sport and Exercise. – Kyiv : Published In press, 2019 July. – P. 2-11.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах