Web of Science ResearcherID: ABH-7520-2020

scandragos

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Шандригось В. До питання силової підготовки юнаків-паурліфтерів на етапі початкової підготовки / В. Шандригось, Т. Потішний, С. Бздир // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 27 квітня 2023 р.). – Дрогобич : По́світ, 2023. – С. 47-60
 2. Шандригось В. І. Особливості організації змагань в адаптивному спорті / В. І. Шандригось, І. А. Салук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 174-178
 3. Шандригось В. Спортивна боротьба в підготовці майбутніх вчителів фізичної культури / В. Шандригось, Г. Шандригось // Новій українській школі – нова фізична культура : матеріали круглого столу з обговоренням проєкту стандарту вищої освіти з предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (27 березня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 42-47
 4. Shandryhos V. І. ACADEMIC DISCIPLINE "THEORY AND METHODS OF ADAPTIVE SPORT" IN THE TRAINING OF BACHELORS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / V. І. Shandryhos, I. A. Saluk // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 22-27
 5. Shandryhos V. І. SPORT WRESTLING IN THE TRAINING OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS / V. І. Shandryhos, H. А. Shandryhos // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 28-33
 6. Shandrygos V. THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF SPORTS WRESTLING AS AN OLYMPIC SPORT / V. Shandrygos, G. Shandrygos, O. Vynnychuk // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 38-45

2022 рік

 1. Аналіз змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменок в вільній боротьбі / Ю. М. Тропін, В. Л. Голоха, В. В. Романенко [та ін.] // Єдиноборства. – 2022. – №4(26). – С. 75-87. – https://DOI:10.15391/ed.2022-4.08
 2. Шандригось В. І. Вплив засобів спортивної боротьби на рівень розвитку окремих рухових здібностей учнів старших класів / В. І. Шандригось, Г. А. Шандригось // Єдиноборства. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2022. – №1(23). – С. 70–81. – DOI:10.15391/ed.2022-1.07
 3. Вплив міграції на досягнення борців / М. Латишев, Н. Бойченко, В. Шандригось [та ін.] // Спортивна наука та здоров'я людини: наукове електронне періодичне видання. – Київ, 2022. – № 1(7). – С. 57-65. – https://doi.org/10.28925/2664-2069.2022.15
 4. Шандригось В. І. Значення навчальної дисципліни «Тренажери і обладнання у спорті» в підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. І. Шандригось, В. І. Наумчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 175–180.
 5. Шандригось В. І. Історія розвитку вільної та греко-римської боротьби на факультеті фізичного виховання / В. І. Шандригось // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару (24-25 лютого 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 81-89
 6. Шандригось В. І. Навчальна дисципліна «Теорія і методика спорту вищих досягнень» у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. І. Шандригось // Фізичне виховання і спорт у закладах вищої освіти: проблеми та перспективи: збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Поліського національного університету (Житомир, 17 травня 2022 року). – Житомир : Рута, 2022. – С. 88-92
 7. Шандригось В. Науково-педагогічна практика у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. Шандригось, П. Ладика // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 12-15
 8. Шандригось В. Організація позааудиторної роботи зі спорту на факультеті фізичного виховання ТНПУ імені В. Гнатюка / В. Шандригось, А. Огнистий, П. Ладика // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 62-65.
 9. Романенко В. В. Особливості прояву сенсомоторних реакцій таеквондистів різного віку та кваліфікації / В. В. Романенко, Ю. М. Тропін, В. І. Шандригось // Єдиноборства, 2022. – №3(25). – С. 67-80. – DOI:10.15391/ed.2022-3.06
 10. Особливості формування мотивації до спортивної діяльності у пауерліфтерів високої кваліфікації / М. С. Розторгуй, О. Ф. Товстоног, Т. Г. Мельник [та ін.] // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2022. – Випуск 5 (150). – С. 88-92. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.5(150).18
 11. Шандригось В.І. Стан і перспективи розвитку вільної боротьби в Україні / В. І. Шандригось, А. І. Блажейко, М. В. Латишев  // Єдиноборства, 2022. – №2 (24). – С. 96-116. – Doi.10.15391/ed.2022-2.09
 12. ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE PERFORMANCES OF THE NATIONAL TEAM OF UKRAINE IN WOMEN’S WRESTLING AT OFFICIAL COMPETITIONS (1992–2021): SECOND MESSAGE / V. I. Shandrygos [ et al.] // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) : науковий журнал. – Рівне : Гельветика, 2022. – № 10. – С. 170-183. – DOI https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.22
 13. Shandrygos V. І. COURSE "THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING STRENGTHS AND MARTIAL ARTS" IN THE TRAINING OF BACHELORS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS / V. І. Shandrygos, G. А. Shandrygos // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). –Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 22–28.

2021 рік

 1. Шандригось В. І. Аналіз відбору зі спортивної боротьби на Олімпійські ігри у Токіо / В. І. Шандригось, М. В. Латишев, М. С. Розторгуй, Р. В. Первачук // Єдиноборства. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2021. – No3 (21). – С. 84–98.
 2. Шандригось В. Вплив комплексів вправ кросфіту на рівень розвитку окремих рухових здібностей хлопців старших класів / В. Шандригось, Г. Шандригось // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. – Харків : ХДАФК, 2021. – C. 165-171.
 3. Шандригось В. І. Динаміка кількості вагових категорій в жіночій боротьбі / В. І. Шандригось, М. В. Латишев, М. С. Розторгуй, Р. В. Первачук // Єдиноборства. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2021. – N1 (19). – С. 79-89.
 4. Шандригось В. І. Навчальна дисципліна «Теорія і методика навчання силових видів і єдиноборств» у підготовці бакалаврів з фізичної культури і спорту / В. Шандригось // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти : збірник статей ХVІІ наукової конференції (05 лютого 2021 р.). – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2021. – С. 42-47.
 5. Шандригось В. Розвиток фізичних якостей учнів старших класів засобами «кросфіту» / В. Шандригось, Г. Шандригось // Фізична культура в школі: стан і перспективи розвитку : зб. тез доп. ІІ Регіональної наук.-практ. конф. (23-24 квітня 2021 р.). – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. – С. 47-50.
 6. Шандригось В. І. Роль і значення FILA в розвитку спортивної боротьби / В. І. Шандригось, М. В. Латишев, Р. В. Первачук // Молодь та олімпійський рух : збірник тез доповідей XIV Міжнародної конференції молодих вчених (19 травня 2021 року). – Київ, 2021. – С. 82-85.
 7. Шандригось В. І. Фізична підготовка учнів старшого шкільного віку засобами спортивної боротьби / В. І. Шандригось, Г. А. Шандригось // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 220-228.
 8. Age distribution of wrestlers participating in the world championships / M. Latyshev, V.Shandrygos, Y. Tropin, O. Polianychko, A. Deineko, O. Lakhtadyr, O. Mozoliuk // Acta Kinesiologica. – Vol. 15. – Issue. 1. – P. 138-143.
 9. Turchyn A. Coaching as a form of active learning in foreign language classes / A.Turchyn, I. Tsar // Наукові записки БДПУ. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 321–329.

2020 рік

 1. До питання удосконалення програмно-методичного забезпечення з вільної боротьби / В. І. Шандригось, В. В. Яременко, М. В. Латишев [et al.] // Єдиноборства. – Харків, 2020. – №2(16). – С. 74–85.
 2. Індивідуальна підготовка кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням компонентів анаеробного механізму енергозабезпечення / Р. В. Первачук, М. Г. Сибіль, В. І. Шандригось [et al.] // Єдиноборства. – Харків, 2020. – №1(15). – С. 35–45.
 3. Шандригось В. Роль і значення Fila в розвитку спортивної боротьби / В. Шандригось, Р. Первачук // Молода спортивна наука України. – 2020. – Т. 1. – С. 34-35.
 4. Шандригось В. І. Тренерська практика у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. І. Шандригось // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 164–169.
 5. Шандригось В. І. Тренерська практика у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. І. Шандригось // Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 40–44.
 6. A method of optimizing the preparation of female wrestlers in the lunar mesocycle / S. Maria, P. Rostyslavb, S.Victor [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – Vol. 20, issue 4. – P. 1925–1929. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087185104&origin=resultslist

 2019 рік

 1. Шандригось В. Навчальна дисципліна «Спортивна боротьба» у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. Шандригось // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах : збірник статей XV Міжнародної наукової конференції, 8-9 лютого 2019 р., Харків. – Харків : ХДАФК, 2019. – Т. 1. – С. 61–65.
 2. Шандригось В.  Динаміка кількості вагових категорій борців вільного стилю в програмах Олімпійських ігор / В. Шандригось // Єдиноборства : науковий журнал.  – Харків, 2019. –  №2(12). – С. 58–67.
 3. Шандригось В.  Оглядово-методичні заняття у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту / В. Шандригось, Г. Шандригось // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції (Слов’янськ, 21-22 березня 2019 р.).  –Слов’янськ, 2019. – С. 409–414.
 4. Шандригось В.  Обзорно-методические занятия в профессиональной подготовке будущих специалистов по физической культуре и спорту / В. Шандригось, Г. Шандригось // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма : материалы VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием (26 апреля 2019 года). – Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2019. – Т. 1. – С. 484–486.
 5. Шандригось В. Значение специализированных подвижных игр в технико-тактической подготовке юных борцов / В. Шандригось // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма : материалы VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием (26 апреля 2019 года). – Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2019. – Т. 2. – С. 700–703.
 6. Шандригось В. Використання інформаційних технологій у спортивних єдиноборствах / В. Шандригось // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 18 квітня 2019 р.). – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 260–262.
 7. Шандригось В.  Особливості удосконалення технічних дій борців вільного стилю на етапі спеціалізованої підготовки / В. Шандригось, О. Мозолюк // Актуальні проблеми розвитку спорту для всії: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль, 2019. – С. 102–105.
 8. Шандригось В. І. Аналіз досягнень країн-учасниць в змаганнях з вільної боротьби на Олімпійських іграх / В. І. Шандригось, Г. А. Шандригось // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль : ТАЙП, 2019. – С. 146–146.
 9. The analysis of the results of the Olympic free-style wrestling champions / Latyshev M., Latyshev S., Korobeynikov G. [et al.] //Journal of Human Sport and Exercise. – Kyiv : Published In press, 2019 July. – P. 2-11.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах