Web of Science ResearcherID: ABH-7520-2020

scandragos

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Shandryhos V. І. THE USE OF "BULGARIAN BAG" IN PHYSICAL TRAINING OF WRESTLERS / V. І. Shandryhos, H. А. Shandryhos // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (1 лютого 2024 року м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. – С. 38-46

2023 рік

 1. Романенко В. В. Дослідження частоти рухів таеквондистів-юніорів / В. В. Романенко, Н. А. Веретельникова, В. І. Шандригось // Єдиноборства, 2023. – №1 (27). – С. 67-77. DOI:10.15391/ed.2023-1.06
 2. Шандригось В. І. До питання змісту фізичної підготовки спортсменів на початковому етапі занять пауерліфтингом / В. І. Шандригось, Г. А. Шандригось, М. Я. Богославець [та ін.] // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 194-203
 3. Шандригось В. До питання силової підготовки юнаків-паурліфтерів на етапі початкової підготовки / В. Шандригось, Т. Потішний, С. Бздир // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 27 квітня 2023 р.). – Дрогобич : По́світ, 2023. – С. 47-60
 4. Шандригось В. І. Особливості організації змагань в адаптивному спорті / В. І. Шандригось, І. А. Салук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 174-178
 5. Бойченко Н. В. Показники змагальної діяльності висококваліфікованих дзюдоїстів легких вагових категорій на змаганнях серії Grand Slam, Grand Prix 2022 р. / Н. В. Бойченко, В. І. Шандригось // Єдиноборства. 2023. – №2(28). – С. 15-25. DOI:10.15391/ed.2023-2.02
 6. Бойченко Н. В. Показники змагальної діяльності висококваліфікованих дзюдоїстів вагових категорій 90 та 100 кг на World judo Championships-Doha 2023  / Н. В. Бойченко, В. І. Шандригось, Ю. М. Тропін // Єдиноборства. 2023. – №4 (30). – С. 16-29. URL: https://DOI:10.15391/ed.2023-4.02
 7. Коршилівський І. Роль періоду з розвитку силової витривалості в підготовці пауерліфтерів / І. Коршилівський ; наук. кер. В. Шандригось // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 269-272
 8. Шандригось В. Спортивна боротьба в підготовці майбутніх вчителів фізичної культури / В. Шандригось, Г. Шандригось // Новій українській школі – нова фізична культура : матеріали круглого столу з обговоренням проєкту стандарту вищої освіти з предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (27 березня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 42-47
 9. Шандригось В. Сучасні підходи до організації та проведення тренерської практики / В. Шандригось, П. Ладика // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 16-19
 10. Shandryhos V. І. ACADEMIC DISCIPLINE "THEORY AND METHODS OF ADAPTIVE SPORT" IN THE TRAINING OF BACHELORS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / V. І. Shandryhos, I. A. Saluk // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 22-27
 11. DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF YOUNG BADMINTON PLAYERS BY MEANS OF THE INTERNATIONAL PROGRAMME BWF SHUTTLE TIME / A. Ohnystyy, K. Ohnysta, V. Shandrygos [ et al.] // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. – Харків : ХДАФК, 2023. – С. 12-18
 12. Shandryhos V. DYNAMICS OF THE NUMBER OF WEIGHT CATEGORIES IN WOMEN'S WRESTLING / V. Shandrygos // International Journal of Wrestling Science : The official journal of the International Network of Wrestling Researchers (INWR). 2023. – Vol 13, Issue 2. – Р. 89.
 13. Shandrygos V. I. Influence of functional asymmetry on performance of technical actions at freestyle wrestlers / V. I. Shandrygos, N. V. Boychenko, Y. N. Tropyn, N. V. Latyshev // Єдиноборства. 2023. – №1 (27). – С. 110-122. DOI:10.15391/ed.2023-1.10
 14. Formation of Football Talents in the Education System of Germany / V. Naumchuk [ et al.] // JUMORA : Jurnal Moderasi Olahraga. – Vol. 3(1). – P. 82-93. URL: https://doi.org/10.53863/mor.v3i1.607
 15. Shandryhos V. MODERN APPROACHES TO THE ORGANISATION AND CONDUCT OF COACHING PRACTICE / V. Shandryhos, P. Ladyka // Молода спортивна наука України. 2023. – Т. 4. – С. 163.
 16. ON THE ISSUE OF BODY WEIGHT LOSS BY WRESTLERS AGED 20–23 / V. I. Shandrygos [ et al.] // Фізичне виховання та спорт. 2023. – № 2. – С. 82-90. DOI https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-2-12
 17. Shandryhos V. І. SPORT WRESTLING IN THE TRAINING OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS / V. І. Shandryhos, H. А. Shandryhos // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 28-33
 18. Shandrygos V. THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF SPORTS WRESTLING AS AN OLYMPIC SPORT / V. Shandrygos, G. Shandrygos, O. Vynnychuk // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 38-45

2022 рік

 1. Аналіз змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменок в вільній боротьбі / Ю. М. Тропін, В. Л. Голоха, В. В. Романенко [та ін.] // Єдиноборства. – 2022. – №4(26). – С. 75-87. – https://DOI:10.15391/ed.2022-4.08
 2. Шандригось В. І. Вплив засобів спортивної боротьби на рівень розвитку окремих рухових здібностей учнів старших класів / В. І. Шандригось, Г. А. Шандригось // Єдиноборства. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2022. – №1(23). – С. 70–81. – DOI:10.15391/ed.2022-1.07
 3. Вплив міграції на досягнення борців / М. Латишев, Н. Бойченко, В. Шандригось [та ін.] // Спортивна наука та здоров'я людини: наукове електронне періодичне видання. – Київ, 2022. – № 1(7). – С. 57-65. – https://doi.org/10.28925/2664-2069.2022.15
 4. Шандригось В. І. Значення навчальної дисципліни «Тренажери і обладнання у спорті» в підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. І. Шандригось, В. І. Наумчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 175–180.
 5. Шандригось В. І. Історія розвитку вільної та греко-римської боротьби на факультеті фізичного виховання / В. І. Шандригось // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару (24-25 лютого 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 81-89
 6. Шандригось В. І. Навчальна дисципліна «Теорія і методика спорту вищих досягнень» у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. І. Шандригось // Фізичне виховання і спорт у закладах вищої освіти: проблеми та перспективи: збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Поліського національного університету (Житомир, 17 травня 2022 року). – Житомир : Рута, 2022. – С. 88-92
 7. Шандригось В. Науково-педагогічна практика у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. Шандригось, П. Ладика // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 12-15
 8. Шандригось В. Організація позааудиторної роботи зі спорту на факультеті фізичного виховання ТНПУ імені В. Гнатюка / В. Шандригось, А. Огнистий, П. Ладика // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 62-65.
 9. Романенко В. В. Особливості прояву сенсомоторних реакцій таеквондистів різного віку та кваліфікації / В. В. Романенко, Ю. М. Тропін, В. І. Шандригось // Єдиноборства, 2022. – №3(25). – С. 67-80. – DOI:10.15391/ed.2022-3.06
 10. Особливості формування мотивації до спортивної діяльності у пауерліфтерів високої кваліфікації / М. С. Розторгуй, О. Ф. Товстоног, Т. Г. Мельник [та ін.] // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2022. – Випуск 5 (150). – С. 88-92. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2022.5(150).18
 11. Шандригось В.І. Стан і перспективи розвитку вільної боротьби в Україні / В. І. Шандригось, А. І. Блажейко, М. В. Латишев  // Єдиноборства, 2022. – №2 (24). – С. 96-116. – Doi.10.15391/ed.2022-2.09
 12. ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE PERFORMANCES OF THE NATIONAL TEAM OF UKRAINE IN WOMEN’S WRESTLING AT OFFICIAL COMPETITIONS (1992–2021): SECOND MESSAGE / V. I. Shandrygos [ et al.] // Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation) : науковий журнал. – Рівне : Гельветика, 2022. – № 10. – С. 170-183. – DOI https://doi.org/10.32782/2522-1795.2022.10.22
 13. Shandrygos V. І. COURSE "THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING STRENGTHS AND MARTIAL ARTS" IN THE TRAINING OF BACHELORS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS / V. І. Shandrygos, G. А. Shandrygos // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). –Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 22–28.

2021 рік

 1. Шандригось В. І. Аналіз відбору зі спортивної боротьби на Олімпійські ігри у Токіо / В. І. Шандригось, М. В. Латишев, М. С. Розторгуй, Р. В. Первачук // Єдиноборства. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2021. – No3 (21). – С. 84–98.
 2. Шандригось В. Вплив комплексів вправ кросфіту на рівень розвитку окремих рухових здібностей хлопців старших класів / В. Шандригось, Г. Шандригось // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. – Харків : ХДАФК, 2021. – C. 165-171.
 3. Шандригось В. І. Динаміка кількості вагових категорій в жіночій боротьбі / В. І. Шандригось, М. В. Латишев, М. С. Розторгуй, Р. В. Первачук // Єдиноборства. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2021. – N1 (19). – С. 79-89.
 4. Шандригось В. І. Навчальна дисципліна «Теорія і методика навчання силових видів і єдиноборств» у підготовці бакалаврів з фізичної культури і спорту / В. Шандригось // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти : збірник статей ХVІІ наукової конференції (05 лютого 2021 р.). – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2021. – С. 42-47.
 5. Шандригось В. Розвиток фізичних якостей учнів старших класів засобами «кросфіту» / В. Шандригось, Г. Шандригось // Фізична культура в школі: стан і перспективи розвитку : зб. тез доп. ІІ Регіональної наук.-практ. конф. (23-24 квітня 2021 р.). – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2021. – С. 47-50.
 6. Шандригось В. І. Роль і значення FILA в розвитку спортивної боротьби / В. І. Шандригось, М. В. Латишев, Р. В. Первачук // Молодь та олімпійський рух : збірник тез доповідей XIV Міжнародної конференції молодих вчених (19 травня 2021 року). – Київ, 2021. – С. 82-85.
 7. Шандригось В. І. Фізична підготовка учнів старшого шкільного віку засобами спортивної боротьби / В. І. Шандригось, Г. А. Шандригось // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 220-228.
 8. Age distribution of wrestlers participating in the world championships / M. Latyshev, V.Shandrygos, Y. Tropin, O. Polianychko, A. Deineko, O. Lakhtadyr, O. Mozoliuk // Acta Kinesiologica. – Vol. 15. – Issue. 1. – P. 138-143.
 9. Turchyn A. Coaching as a form of active learning in foreign language classes / A.Turchyn, I. Tsar // Наукові записки БДПУ. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 321–329.

2020 рік

 1. До питання удосконалення програмно-методичного забезпечення з вільної боротьби / В. І. Шандригось, В. В. Яременко, М. В. Латишев [et al.] // Єдиноборства. – Харків, 2020. – №2(16). – С. 74–85.
 2. Індивідуальна підготовка кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням компонентів анаеробного механізму енергозабезпечення / Р. В. Первачук, М. Г. Сибіль, В. І. Шандригось [et al.] // Єдиноборства. – Харків, 2020. – №1(15). – С. 35–45.
 3. Шандригось В. Роль і значення Fila в розвитку спортивної боротьби / В. Шандригось, Р. Первачук // Молода спортивна наука України. – 2020. – Т. 1. – С. 34-35.
 4. Шандригось В. І. Тренерська практика у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. І. Шандригось // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 164–169.
 5. Шандригось В. І. Тренерська практика у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. І. Шандригось // Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 40–44.
 6. A method of optimizing the preparation of female wrestlers in the lunar mesocycle / S. Maria, P. Rostyslavb, S.Victor [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – Vol. 20, issue 4. – P. 1925–1929. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85087185104&origin=resultslist

 2019 рік

 1. Шандригось В. Навчальна дисципліна «Спортивна боротьба» у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. Шандригось // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах : збірник статей XV Міжнародної наукової конференції, 8-9 лютого 2019 р., Харків. – Харків : ХДАФК, 2019. – Т. 1. – С. 61–65.
 2. Шандригось В.  Динаміка кількості вагових категорій борців вільного стилю в програмах Олімпійських ігор / В. Шандригось // Єдиноборства : науковий журнал.  – Харків, 2019. –  №2(12). – С. 58–67.
 3. Шандригось В.  Оглядово-методичні заняття у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту / В. Шандригось, Г. Шандригось // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції (Слов’янськ, 21-22 березня 2019 р.).  –Слов’янськ, 2019. – С. 409–414.
 4. Шандригось В.  Обзорно-методические занятия в профессиональной подготовке будущих специалистов по физической культуре и спорту / В. Шандригось, Г. Шандригось // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма : материалы VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием (26 апреля 2019 года). – Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2019. – Т. 1. – С. 484–486.
 5. Шандригось В. Значение специализированных подвижных игр в технико-тактической подготовке юных борцов / В. Шандригось // Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и туризма : материалы VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием (26 апреля 2019 года). – Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2019. – Т. 2. – С. 700–703.
 6. Шандригось В. Використання інформаційних технологій у спортивних єдиноборствах / В. Шандригось // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 18 квітня 2019 р.). – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 260–262.
 7. Шандригось В.  Особливості удосконалення технічних дій борців вільного стилю на етапі спеціалізованої підготовки / В. Шандригось, О. Мозолюк // Актуальні проблеми розвитку спорту для всії: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль, 2019. – С. 102–105.
 8. Шандригось В. І. Аналіз досягнень країн-учасниць в змаганнях з вільної боротьби на Олімпійських іграх / В. І. Шандригось, Г. А. Шандригось // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль : ТАЙП, 2019. – С. 146–146.
 9. The analysis of the results of the Olympic free-style wrestling champions / Latyshev M., Latyshev S., Korobeynikov G. [et al.] //Journal of Human Sport and Exercise. – Kyiv : Published In press, 2019 July. – P. 2-11.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]