Web of Science ResearcherID: I-8049-2018

Schevchuk

 

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Шевчик Л. О. Вплив стресу на вагові та гематологічні показники пацюків Rattus norvegicus f. domesticus в умовах біологічного експерименту / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець, І. М. Грод // Медичні перспективи. – 2021. – Т. 26, n. 1. – С. 69–71.
 2. Assessment of Fish Fauna Taxonomic Diversity and Ecological Characteristics of the Water Bodies in Anthropogenic Landscape in the Western Podillia (Ukraine)I. M. Grod, I. Zagorodniuk, L. O. Shevchyk, I. G. Yemelyanov // Hydrobiological Journal. – 2021. – Vol. 56, issue 6. – P. 32. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85098688437&origin=resultslist

2020 рік

 1. Грод І. М. Застосування інформативних індексів з метою оцінки біорізноманіття екосистем / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 112–114.
 2. Стодола Н. М. Вплив умов утримання на поведінку свійських котів / Н. М. Стодола, Л. О. Шевчик // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 103-106.
 3. Шевчик Л. О. Застосування дедуктивного методу навчання біології у закладах вищої медичної освіти України / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець, І. М. Грод // Буковинський мeдичний вісник. – Чернівці : БДМУ, 2020. – Т. 24, n. 2 (94). – С. 173-177.
 4. Грод І. М. Оцінка таксономічного різноманіття іхтіофауни та екологічна характеристика водойм антропогенних ландшафтних комплексів Західного Поділля / І. М. Грод, І. В. Загороднюк, Л. О. Шевчик, І. Г. Ємельянов // Гідробіологічний журнал. – 2020. – № 56(4). – С. 34–45.

2019 рік
 1. Бех Н. М. Історія формування експозиції зоологічних фондів кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Н. М. Бех, Л. О. Шевчик // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 103–106.
 2. Бех Н. М. Деякі аспекти формування ландшафтної експозиції засобами природничої колекції навчально-методичного кабінету "Зоологічний музей" кафедри ботаніки та зоології ТНПУ імені Володимира Гнатюка / Н. М. Бех, Х. І. Юзеньків, Л. О. Шевчик // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 55–58.
 3. Юзеньків Х. І. Імена та особистості у формуванні колекції мікротерій навчально-методичного кабінету "Зоологічний музей" кафедри ботаніки та зоології ТНПУ ім. Володимира Гнатюка / Х. І. Юзеньків, Л. О. Шевчик // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 177–179.
 4. Шевчик Л. О. Реалізація інформаційної функції природничих музеїв в процесі вивчення фундаментальних біологічних дисциплін студентами медичних вишів в Україні / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець // Інновації в вищій медичній та фармацевтичній освіті України : матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю(16-17 травня, м. Тернопіль). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 145-146.
 5. Кравець Н. Я. Бактерії у науковому письменницькому дискурсі / Н. Я. Кравець, Л. О. Шевчик // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 червня, 2019 року). – Тернопіль : Укмедкнига, 2019. – С. 108–109.
 6. Грод І. М. Дидактичний потенціал мережі інтернет в контексті сучасної освітньої парадигми / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасний рух науки : тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 395–400.
 7. Грод І. М. Роль 3D-сканера у реалізації комунікаційної функції природничих музеїв / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Природнича музеологія : природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку. – Київ, 2019. – Вип. 5. − С. 121−123.
 8. Шевчик Л. О. Таксономічна структура колекції мікромаммалій Кафедри ботаніки та зоології Тернопільського національного педагогічного університету / Л. О. Шевчик, І. М. Грод // Природнича музеологія : природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку. – Київ, 2019. – Вип. 5. − С. 236−239.
 9. Шевчик Л. О. Сучасні підходи до навчання зоології засобами навчальної практики / Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней,  Бех Н. М. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 104‒107.
 10. Шевчик Л. О. Застосування інформаційних технологій в процесі інтеграції матеріалів природничих колекцій під час навчання зоології / О. Л. Шевчик, І. М. Грод // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 164–166.
 11. Шевчик Л. О. Біблійне вирішення проблеми використання тварин у харчовому раціоні людини / Н. Я. Кравець, Л. О. Шевчик // Довкілля і здоров'я : матеріали науково-практичної коференції (25-26 квітня 2019 року). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. – С. 109–111.
 12. Характеристика чисельності та просторового розподілу популяцій зеленої ящірки (Lacerta viridis Laurenti, 1768) на території НПП «Дністровський каньйон» / М. П. Бойко, О. К. Вікирчак, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 20–26.
 13. Грод І. М. Створення кольорових цифрових 3D-моделей окремих екземплярів науково-методичного кабінету «Зоологічний музей» / І. М. Грод, Л. О. Шевчик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 36–38.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах