Web of Science ResearcherID: M-2167-2016

Shmyger

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри інформатики та методики її викладання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Балик Н. Р. Особливості реалізації stem освіти у stem-центрі тнпу імені В. Гнатюка / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль, 2021. – № 7. – С. 36–39.

2020 рік

 1. Карпінський М. П. Особливості розробки завдань для дистанційних курсів / М. П. Карпінський, Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 47–50.
 2. Шмигер Г. П. Особливості впровадження адаптивного навчання / Г. П. Шмигер, Я. П. Василенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 150–153.
 3. Барна О. В. Наскрізний підхід у формуванні цифрової компетентності майбутніх педагогів / О. В. Барна, Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Професійна компетентність учителя нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали міжнародної науково-практичної інтернетконференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 85–87.
 4. Design of educational environment for teachers’ professional training/ N. Balyk, G. Shmyger, Ya. Vasylenko, V. Oleksiuk // SHS Web of Conferences : the International conference on history, theory and methodology of learning (ICHTML 2020) (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15, 2020). — EDP Sciences, 2020. — Vol. 75. — P. 1–8.
 5. About the technology of augmented reality objects creating in physical space / N. Balyk, I. Grod, Ya. Vasylenko [et al.] // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту - ISDMCI'2020: матеріали міжнародної наукової конференції (25-29 травня 2020 р., с. Залізний порт). — Херсон : Вишемирський В. С., 2020. — С. 7–9.
 6. The Digital Capabilities Model of University Teachers in the Educational Activities Context / N. Balyk, Ya. Vasylenko,  G. Shmyger, V. Oleksiuk,  O. Barna // ICT in Education, Research and Industrial Applications : Proceedings of the 16th International Conference, ICTERI 2020. Volume II: Workshops (Kharkiv, Ukraine, October 06-10). — CEUR Workshop Proceedings, 2020. — Vol. 2732. — P. 1097–1112.
 7. Шмигер Г. П. Проектна діяльніть як засіб реалізації Stem-освіти у курсі "СІТ в навчальному процесі" / Г. П. Шмигер, Я. П. Василенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). — Тернопіль, 2020. — С. 98–101.
 8. Vasylenko Ya. Some aspects of designing of the structural semantics visualization system / Ya. Vasylenko, G. Shmyger , D. Verbovetskyi // Computer science and software engineering proceedings of the 2nd Student Workshop  ( Kryvyi Rih, Ukraine, November 29, 2019). — CEUR-WS, 2020. — Vol. 2546. — P. 235–248.
 9. Балик Н. Р. Екологія дистанційного навчання: нові можливості / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-коференції (м. Тернопіль,12–13 листопада, 2020). — Тернопіль, 2020. — С. 102–105.
 10. Study of augmented and virtual reality technology in the pedagogical university / N. Balyk, G. Shmyger, Ya. Vasylenko [et al.] // E-learning : innovative educational technologies, tools and methods for E-learning : monograph. – Katowice ; Cieszyn : University of Silesia. 2020. – Vol. 12. – P. 110–123.

2019 рік
 1. Design of approaches to the development of teacher’s digital competencies in the process of their lifelong learning / N. Balyk, Ya. Vasylenko, G. Shmyger [et al.] // ICT in education, research and industrial applications : proceedings of the 15th International conference (June 12-15, 2019). — Kherson, 2019. — Vol. II. — P. 204–219.
 2. Застосування пакету r для чисельного моделювання решітчастих зображень флуоресціюючих пікселів в кіберфізичних біосенсорних системах / В. П. Марценюк, А. С. Сверстюк, О. М. Кучвара [et al.] // Вісник Хмельницького національного університету. — 2019. — Vol. 279, issue 6. — C. 84-91.
 3. Designing of virtual cloud labs for the learning cisco cybersecurity operations course / N. Balyk, Ya. Vasylenko, V. Oleksiuk [et al.] // ICT in education, research, and industrial applications : proceedings of the 15th International conference, ICTERI 2019 (june 12-15, 2019). — Kherson, 2019. — Vol. 2. — P. 960–967.
 4. Балик Н. Р. Кейс як один із методів підготовки майбутніх учителів до реалізації інтегрованого підходу в освіті / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер, О. В. Барна // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2019. — С. 209-212.
 5. Балик Н. Р. Модель цифрової підготовки майбутніх учителів у контексті формування підприємницької компетентності / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.). — Тернопіль, 2019. – № 3. — С. 95–98.
 6. Нагорна А. М. Створення екосистеми вирощування рослин за допомогою "розумної теплиці" / А. М. Нагорна, Г. П. Шмигер // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня 2019 р.). — Тернопіль, 2019. — № 3. — С. 42–44.
 7. Балик Н. Р. Використання додатків доповненої реальності в освітніх STEM-проектах / Н. Р. Балик, Г. П. Шмигер // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7-8 листопада 2019 р.).  — Тернопіль, 2019. — № 4. — С. 23–25.
 8. Нагорна А. М. Створення STEM-проектів як один із методів реалізації інтегрованого навчання / А. М. Нагорна, Г. П. Шмигер // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — С. 122–123.
 9. STEM-approach to the transformation of pedagogical education / N. Balyk, G. Shmyger, Ya. Vasylenko [et al.] // E-learning: E-learning and STEM Education : monograph. —Katowice ; Cieszyn, 2019. —Vol. 11. —P. 109-123.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах