Web of Science ResearcherID: I-7294-2018

Son

 

Доцент

Кандидат філологічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Шонь О. Б. TEACHING CRITICAL THINKING IN HISTORY CLASS / О. Б. Шонь // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 128-130

2022 рік

  1. Шонь О. Б. Teaching speaking with primary sources / О. Б. Шонь // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 82-84.
  2. Шонь О. Using Art in the Language Classroom / О. Шонь // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : матеріали X Міжнародної конференції з актуальних проблем філології у вищих закладах освіти галузевого спрямування (18-19 листопада 2022 року) : збірник наукових праць. – Київ : НАУ, 2022. – С. 275-278

2021 рік

  1. Шонь О. Б. PETER STEPHEN DU PONCEAU AND HIS STUDY OF AMERICAN INDIAN LANGUAGES / О. Б. Шонь // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 83–85.
  2. Shon O. Primary Sources in History Class as Means of Developing Students’ Language Skills / O. Shon // Full Text Book : 4th International European Conference on Interdisciplinary Scientific Research ( August 8-9, 2021. Warsaw, Poland). – Warsaw, 2021. – Vol. II. – P. 141-149.

2020 рік

  1. Zadorozhna I. Exploring Students' Expectations of the University Course / I. Zadorozhna, O. Datskiv, O. Shon // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – Romania, 2020. – Т. 12 (1Sep1). – P. 293-303. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000521748100017
  2. Шонь О. Б. Forming sociocultural competency through literary text interpretation / О. Б. Шонь // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 170-171.

2019 рік
  1. Шонь О. Б. Практикум з Історії Англії : навчально-методичний посібник / О. Б. Шонь. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 40 с.
  2. Shon O. Syntactic Means of Expressing Emotions in Biographical Novel  / O Sihon // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – Вип. 1(31). – С. 91–97/

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах