Web of Science ResearcherID: I-9328-2018

sevtsenko

Кандидат психологічних наук

Викладач кафедри психології розвитку та консультування

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Шевченко О. Особливості ціннісно-смислової сфери майбутніх психологів / О. Шевченко // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич). – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 299–304.

2020 рік

  1. Шевченко О. М. Особистісна компетентність вчителя як важлива складова його професійного зростання / О. М. Шевченко // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 28-31.

2019 рік
  1. Система практик у професійній підготовці психологів: навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [et al.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
  2. Шевченко О. М. Управління розвитком адаптивної школи / О. М. Шевченко // Управління школою. – 2019. – № 1/3. – С. 93–95.
  3. Шевченко О. М. Довіра до себе як особливе внутрішньо-особистісне утворення юнаків / О. М. Шевченко // Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства, 8-9 листопада 2018 р.: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції / за заг.ред.: О. І. Власової, Н. М. Дембицької, Я. Г. Запеки. Київ: Віваріо 2018. С. 175-176.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах