stcyr

Асистент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

Керівник танцювального ансамблю «Веснянка»

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Лупак Н. М. Нові грані хореографії: танець-перфоманс як медіатекст / Н. М. Лупак, Б. О. Водяний, Л. Б. Щур // Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна думка, 2023. – № 3 (109). – С. 54-59. DOI : https://doi.org/10.32405/2308-8885-2023-1(107)-54-59
  2. Щур Л. Проблема збереження народної хореографічної культури України / Л. Щур // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 286-289
  3. Формування естетичного світобачення дітей та молоді у процесі художньо-творчої діяльності в закладах позашкільної освіти / В. Водяна, Л. Б. Щур, С. Л. Маловічко [та ін.] // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2023. – № 8 (216). – С. 116-121. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.289408

2021 рік

  1. Щур Л. Трансформація традиційного танцю західного поділля в контексті регіонального фестивального руху / Л. Щур, Б. Водяний, В. Водяна // International Journal of Innovative Technologies in Social Science. – Warsaw : RS Global, 2021. – 4(32), December. – P. 1-6.

2020 рік

  1. Щур Л. Народна хореографічна культура Західного Поділля як предмет наукового дослідження / Л. Щур // Освітній культурно-мистецький простір: минувшина, сьогодення: перші наукові читання, присвячені 80-річчю Теребовлянського коледжу культури і мистецтв (1940-2020) : матеріали доповідей (12 травня 2020 р., м. Київ – Тернопіль – Теребовля). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – С. 98-103.
  2. Щур Н. Підготовка вчителя природничих наук в умовах неперервної педагогічної освіти в США : монографія / Н. Щур, Т. Олендр, А. Степанюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 266 с.

2019 рік
  1. Щур Л. Б. Структурно-функціональна модель діяльності ансамблю-лабораторії етнохореографії Західного Поділля /  Л. Б Щур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2019. – Вип. 40, №. 1. – С. 148-156.
  2. Щур Л. Відкриття Малих Олімпійських ігор : олімпійське свято / Л. Щур // Здоров'я та фізична культура. – 2019. – № 2. – С. 40–42.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]