stcyr

Асистент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

Керівник танцювального ансамблю «Веснянка»

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Щур Л. Народна хореографічна культура Західного Поділля як предмет наукового дослідження / Л. Щур // Освітній культурно-мистецький простір: минувшина, сьогодення: перші наукові читання, присвячені 80-річчю Теребовлянського коледжу культури і мистецтв (1940-2020) : матеріали доповідей (12 травня 2020 р., м. Київ – Тернопіль – Теребовля). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – С. 98-103.
  2. Щур Н. Підготовка вчителя природничих наук в умовах неперервної педагогічної освіти в США : монографія / Н. Щур, Т. Олендр, А. Степанюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 266 с.

2019 рік
  1. Щур Л. Б. Структурно-функціональна модель діяльності ансамблю-лабораторії етнохореографії Західного Поділля /  Л. Б Щур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2019. – Вип. 40, №. 1. – С. 148-156.
  2. Щур Л. Відкриття Малих Олімпійських ігор : олімпійське свято / Л. Щур // Здоров'я та фізична культура. – 2019. – № 2. – С. 40–42.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах