Web of Science ResearcherID: I-7215-2018

taranova

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Таранова Н. Топоніми Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся як цінний елемент суспільства / Н. топорівська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 156–161.
 2. Гулик С. В. Польові практики з ґрунтознавства, топографії, сезонних спостережень : методична розробка для студентів географічного факультету ОП "Бакалавр" / С. В. Гулик, М. В. Потокій, Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 46 с.
 3. Таранова Н. Метеорологія і кліматологія : навчально-методичний комплекс (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 103 Науки про Землю ОC "Бакалавр") / Н. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 399 с.
 4. Польові практики з геології, геоморфології, загальної гідрології, метеорології і кліматології : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук, М. Р. Питуляк [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 101 с.

2019 рік
 1. Таранова Н. Б. Аналіз кліматичних змін у місті Тернополі за період 2005–2017 років / Н. Б. Таранова // Довготермінові спостереження довкілля : досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 99–105.
 2. Таранова Н. Б. Географія світового господарства : конспект лекцій ; навчальний посібник для студентів / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 108 с.
 3. Таранова Н. Б. Географія світового господарства : робочий зошит для самостійної роботи студентів / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 70 с.
 4. Янковська Л. В. Антропогенна трансформація геосистем Тернопільської області / Л. В. Янковська, С. Р. Новицька, Н. Б. Таранова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019.  № 1. С. 225232.
 5. Таранова Н. Б. Метеорологія і кліматологія : конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 103 Науки про Землю ОC «Бакалавр») / Н. Б. Таранова, П. М. Шубер. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019.
 6. Таранова Н. Б. Щоденник спостережень в живій і неживій природі : методична розробка для студентів 2 курсу географічного факультету напряму підготовки фахівців 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія ОC «Бакалавр» / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 118 с.
 7. Таранова Н. Б. Робочий зошит із методів польових географічних досліджень : методична розробка для студентів географічного факультету напряму підготовки фахівців 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія ОC «Бакалавр» / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 89 с.
 8. Таранова Н. Б. Зошит з метеорології і кліматології : методична розробка для студентів географічного факультету напряму підготовки фахівців 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 103 Науки про Землю ОC «Бакалавр» / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 100 с.
 9. Таранова Н. Б. Агрометеорологія : навчальний посібник для самостійної підготовки студентів / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 94 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах