Web of Science ResearcherID: L-9216-2018

Turanov

 

Кандидат педагогічних наук, доцент

Завідувач кафедри технологічної освіти та охорони праці

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

 1. Туранов Ю. О. Навчальні та виробничі практики студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа: методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. Ю. Гаврилко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 60 с.
 2. Сорока Т. П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт студентами спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа / Т. ПСорока, Ю. О. Туранов, Г. Р. Гаврищак, І. Й. Бочар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 28 с.
 3. Кондратюк В. Л. Устаткування закладів сфери послуг : методичні рекомендації до виконання практичних робіт : для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфера обслуговування /В. Л. Кондратюк, Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока.  – Тернопіль : ТНПУ  ім. В. Гнатюка, 2021. – 96 с.
 4. Навчальні та виробничі практики магістрантів : методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.10 "середня освіта" (Трудове навчання та технології) / Г. В. Терещук, Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга. – 3-тє вид., переробл. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 с.
 5. Магістерські роботи : методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.10 "середня освіта" (Трудове навчання та технології) /  Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, Г. М. Мамус, В. Л. Кондратюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 40 с.
 6. Кондратюк В. Л. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Товарознавство»: для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. Ч. 1. Товарознавство продовольчих товарів/ В.Л.Кондратюк, Т.П.Сорока, Ю.О.Туранов. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.- 124 с.
 7. Кондратюк В. Л. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Товарознавство»: для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа. Ч. 2. Товарознавство непродовольчих товарів/ В.Л.Кондратюк, Т.П.Сорока, Ю.О.Туранов. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.- 84 с.

2020 рік

 1. Завдання комплексного кваліфікаційного екзамену здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : галузь знань 01 Освіта / Педагогіка. Спеціальність 015.16 "професійна освіта" (сфера обслуговування) : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, М. С. Алілуйко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 80 с.
 2. Сорока, Т. П. Методичні рекомендації до написання курсових робіт : спеціальність 015.16 "професійна освіта "(Сфера обслуговування) / Т. П. Сорока, Г. Р. Гаврищак, Ю. О. Туранов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 28 с.
 3. Туранов Ю. О. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт студентами спеціальності 015.16 "професійна освіта" (сфера обслуговування) / Ю. О. Туранов, А. В. Уруський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 72 с.

2019 рік
 1. Навчальні практики студентів спеціальності 015.16 Професійна освіта (Сфера обслуговування) : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга, І. Ю. Гаврилко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 с.
 2. Туранов Ю. О. Педагогічні практики студентів спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та технології : методичні рекомендації / Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 120 с.
 3. Туранов Ю. Підготовка майбутніх учителів і реалізація індивідуального підходу до учнів на уроках трудового навчання та технологій / Ю. Туранов, А. Уруський // Освітологічний дискурс. – 2019. – № 3-4. – С. 240-252.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах