Web of Science ResearcherID: AAA-2318-2020

Toporivska

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of sience

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Toporivska Y. MEDIA LITERACY OF THE MODERN TEACHER OF MUSIC ART AS A PEDAGOGICAL PROBLEM / Y. Toporivska, M. Zhu // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 272–274.
  2. The Bioethical Discourse in the Development of a Musician-Performer / L. Kondratska, B. Vodianyi, V. Vodiana [et al.] // Postmodern openings. – 2022. – Vol.13., Issue 1. – P. 198–215. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000769947800012

2021 рік

  1. I. H. Verkhratskyi (1846–1919): at the origins of Ukrainian natural science / L. Vaniuha, Ya.Toporivska, O. Hysa // Історія науки і техніки. – 2021. – Т. 11, вип. 1. – С. 84–102.  – URL.: https://www.scopus.com
  2. Топорівська Я. В. Інформаційні технології у підготовці майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності // Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами Х Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – С. 334–337.
  3.  Шевчук О. В. Інформаційні технології та музична інформатика : навчальний посібник / О. В. Шевчук, Я. В. Топорівська. – Кам’янець-Подільський ; Тернопіль : ЗУНУ, 2021. – 196 с.
  4.  Топорівська Я. В. Методичні рекомендації до навчального курсу "Музично-педагогічні технології" : для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю Середня освіта (Музичне мистецтво) / Я. В. Топорівська. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 23 с.

 2019 рік

  1. Хім’як В. А. Завдання сучасної інклюзивної освіти в контексті євроінтеграції / В. А. Хім’як, Я. В. Топорівська // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІII міжнародної науково-практичної конференції (19-20 квітня 2019 р.). – Кам‘янець-Подільський, 2019. – С. 221–223.
  2. Хорове аранжування : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Диригування і постановка голосу» / уклад. Я. В. Топорівська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 19 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах