Web of Science ResearcherID: I-7459-2018

Tkotsuk

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія

  (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Федор Н. І. Використання критико-біографічних нарисів Осипа Маковея під час вивчення біографії українських письменників у шкільному курсі / Н. І. Федор ; наук. кер. О. М. Ткачук // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 307-309
 2. Ткачук О. М. Використання міфокритики під час вивчення творчості Т. Шевченка у вищій школі / О. М. Ткачук // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 87-89
 3. Ткачук О. Естетика Шевченка в осмисленні Романа Гром’яка / О. Ткачук // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 27-29
 4. Пельц О. Поезія Григорія Чупринки в оцінці Миколи Євшана / О. Пельц ;  наук. кер. О. Ткачук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 73-74

2022 рік

 1. Ткачук О. Тема війни у малій прозі Богдана Лепкого / О. Ткачук // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 53-55
 2. Михайлишин Ю. Феномен «тихої» лірики у доробку Івана Малковича / Ю. Михайлишин ; наук. кер. О. Ткачук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 47-49

2020 рік

 1. Ткачук О. Імагологічні аспекти у мемуарно- автобіографічній повісті Уласа Самчука «П’ять по дванадцятій» / О. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. Вип. 52. : до 115-річчя від дня народження Уласа Самчука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 143-156.
 2. Літературний стиль : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 061 "журналістика" / уклад. : Н. М. Поплавська, С. В. Бородіца, Л. П. Вашків, Т. М. Скуратко, О. М. Ткачук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 235 с.

2019 рік
 1. Літературний стиль : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 061 Журналістика / Уклад. : Н. М. Поплавська, С. В. Бородіца, Л. В. Вашків [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 235 с.
 2. Ткачук О. Біографічний наратив «Романів Куліша» В. Петрова / О. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 50. – С. 156–171.
 3. Ткачук О. Трансформація наративних технік у малій прозі Наталі Кобринської / О. Ткачук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 51. – С. 133–145.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах