Web of Science ResearcherID: I-6901-2018

 TurkoOlgaКандидат філологічних наук, доцент

Завідувач кафедри філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти

 

Персональні веб– ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік 

 1. Турко О. В. Лінгводидактичні засади навчання грамоти першокласників в умовах Нової української школи / О. В. Турко // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 97–106.

2020 рік

 1. Турко О. В. Соціокультурна компетентність майбутніх учителів початкової школи / О. В. Турко // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 124–126.
 2. Теорія й практика розвитку зв’язного мовлення : навчальний посібник для студентів спеціальностей 012 "дошкільна освіта", 013 "початкова освіта" / О. Турко. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 148 с.
 3. Турко О. В. Інноваційні засоби формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи / О. В. Турко // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 122–124.
 4. Турко О. В. Історичний огляд поняття "порядок слів" у слов’янському мовознавстві (формально граматичний аспект) / О. В. Турко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2020. – Вип. 51. – С. 134–138.
 5. Турко О. В. Лінгводидактичний аспект культури мовлення майбутніх учителів початкової школи / О. В. Турко // Фахова підготовка вчителя початкової школи в умовах реформування освіти : колективна монографія. – Київ : Міленіум, 2020. – С. 140–148.
 6. Турко О. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання / О. В. Турко // Перспективні напрями сучасної науки та освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Слов’янськ, 19– 20 травня 2020 р. – Слов’янськ : Папірус, 2020. – С. 168– 171.
 7. Турко О. В. Інноваційні засоби формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи / О. В. Турко // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), 6 листопада 2020 р. – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 122– 124.
 8. Турко О. В. «Порядок слів» у реченнях української мови у світлі теорії синтагматичного членування / О. В. Турко // Osiągnięcia naukowe i perspektywy : Mater. II Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / pod red. M. Andrzejewskiego. – Wrocław: Nowa nauka, 2020. – S. 45–48.
 9. Турко О. В. Корекція мовлення дошкільників засобами фольклору в умовах інклюзивної освіти / О. В. Турко // Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Слов’янськ, 7– 8 жовтня 2020 р. – Слов’янськ : Папірус, 2020. – С. 43–46.
 10. Турко, О. Теорія й практика розвитку зв’язного мовлення : навчальний посібник для студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта / О. Турко. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 148 с.

2019 рік
 1. Кашуба О. М. Сучасні методи викладання лексики і ноземної мови у вищій школі / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, Г. С. Навольська, О. В. Турко // Social and economic aspects of education in modern society : proceedings of the XVII International scientific and practical conference. – Warsaw : RS Global Sp. z O.O., 2019. – Vol.2, september 25. – P. 28-31.
 2. Turko O. Semantic-syntactic aspects of studying appositive components in sentence structure / O. Turko // Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica. – 2019. – Vol. 41, Issue 1-2. – P. 214–222. – URL. : https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах