Web of Science ResearcherID: I-8128-2018

mohun

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Заблоцька Л. М. Використання стратегій навчання на заняттях іноземних мов / Л. М. Заблоцька, Т. М. Олендр, І. О. Цар // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 82–85.
 2. Кашуба О. М. Deutsch intensiv: навчальний посібник / О. М. Кашуба, Т. О. Кравчук, А. І. Турчин, І. О. Цар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 128 с.
 3. Zablotska L.. Development of professional foreign language communicative competency in undergraduates of non-linguistic specialties in the conditions of distant learning / L.Zablotska, I. Tsar // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 160-169. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.19

2021 рік

 1. Zablotska L. M. Application of modern education technologies in foreigh language teaching for specific purposes in conditions of distant learning / L. M. Zablotska, V. O. Meleshchenko, L. V. Chernii, I. O. Tsar // Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (April 9, 2021). – Amsterdam, The Netherlands : European Scientific Platform, 2021. – Vol. 2. – P. 43–47.
 2. Turchyn A. Coaching as a form of active learning in foreign language classes / A.Turchyn, I. Tsar // Наукові записки БДПУ. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – Вип. 2. – С. 321–329.
 3. Цар І. О. Методичні вказівки з підготовки до Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з німецької мови для здобуття ступеня магістра / І. О. Цар. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 22 с.

2020 рік

 1. Заблоцька Л. М. Mobile devices in foreign language teaching / Л. М. Заблоцька, І. О. Цар // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 313-316.
 2. Цар І. О. Використання віртуального освітнього середовища у дистанційному навчанні іноземної мови / І. О. Цар, Л. М. Заблоцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 165–167.
 3.  Development Of Journalists' Professional English Communicative Competence Using Mass Media / L. Chernii, V Meleshchenko, L. Zablotska, I. Tsar [et al.] // Arab World English Journal (AWEJ). – November 2021. – P. 234–243. – URl.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000612779500021 

2019 рік
 1. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з німецької мови для студентів географічного факультету / уклад. : Л. Є. Нагорнюк, І. О. Цар. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019.  67 с.
 2. Цар І. О. Вебінар як засіб дистанційного навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей / І. О. Цар, Л. Є. Нагорнюк // Молодий вчений. Херсон, 2019. №4 (68) квітень. С. 284288

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах