Web of Science ResearcherID: I-7284-2018

zarykp

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії України і туризму

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Царик Л. П. Геоекологічний вимір екомережі Кременецького адміністративного району Тернопільської області / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик // Modernization of today’s science: experience and trends: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference ( September 22, 2023). – Singapore : European Scientific Platform, 2023. – P. 174-179.
 2. Царик Л. П. Заслужений природоохоронець України М. П. Чайковський та його вклад у розвиток заповідної справи / Л. П. Царик, П. Л. Царик // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 5-10
 3. Царик Л. З історії сучасних досліджень геоекологічних проблем малих річок Західного Поділля / Л. Царик, П. Царик, І. Вітенко [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 4-12 . DOI: https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.1
 4. Кафедра географії України і туризму ТНПУ: синергії традицій україноцентризму та новації просторової аналітики / А. В. Кузишин, І. В. Поплавська, С. І. Задворний [та ін.] // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 72-77
 5. Царик П. Перспективні моделі заповідної і екологічної мереж територіальних громад Чортківського району / П. Царик, Л. Царик, І. Кузик [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 256-263. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.28
 6. Царик Л. П. Про екостан верхньої течії річки Джурин і перспективу створення заповідних об’єктів / Л. П. Царик, П. Л. Царик // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 50-53
 7. Царик П. Л. Рекреаційні аспекти комплексних міждисциплінарних геоекологічних дослідженнь річки Джурин / П. Л. Царик, О. А. Оливко // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 32-35
 8. Царик Л. П. Сучасний стан та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Кременецького району Тернопільської області / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик  // «Global and Regional Aspects of Sustainable Development : Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (March 26-28, 2023). – Copenhagen : SPC «InterConf» : Berlitz Forlag, 2023. – № 148. – P. 306-313

2022 рік

 1. Царик П. Вплив COVID-19 та військового стану на туристичну галузь України /  П. Царик  // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції , присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 50–51.
 2. Царик Л. П. Геоекологічні проблеми територіальних громад Західного Поділля / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик, В. Л. Царик // Current issues of science, prospects and challenges : International Scientific and Theoretical Conference ( November 25, 2022. Sydney, Australia). – Sydney : European Scientific Platform, 2022. – P. 199-203.
 3. Царик Л. П. Екотуристичні передумови розбудови рекреаційних послуг у Тернопільській області / Л. П. Царик, А. В. Кузишин, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // GRAIL OF SCIENCE : INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL : AN INTEGRATED APPROACH TO SCIENCE MODERNIZATION: METHODS, MODELS AND MULTIDISCIPLINARITY (April 29th, 2022). – 2022. – № 12-13. – P. 775-780. DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.29.04.2022.141
 4. Ковальчук І. Засади, проблеми і перспективи реалізації екомережевого підходу до оптимізації природокористування й охорони природи Подільського регіону України / І. Ковальчук, Л. Царик, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 196–209.
 5. Царик П. Микола Петрович Чайковський: аналіз життєвої і творчої біографії / П. Царик, І. Леньків // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 30–36.
 6. Царик Л. П. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Тернопільської міської територіальної громади / Л. П. Царик, І. Р. Кузик, П. Л. Царик // ΛΌГOΣ with Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference : Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences (Cambridge, May 20, 2022). – Cambridge ; Vinnytsia : P.C. Publishing House : European Scientific Platform, 2022. – С. 372-377. DOI 10.36074/logos-20.05.2022.110
 7. Царик Л. Перспективний РЛП «Подільське Надзбруччя» /  Л. Царик, П. Царик // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 53–59.
 8. Царик П. Регіональний ландшафтний парк «Дністер» у територіальній рекреаційній системі Поділля / П. Царик, Л. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 136-142.
 9. Царик П. Регіональні ландшафтні парки «Середнє Побужжя» і «Немирівське Побужжя» туристична привабливість і транспортна доступність / П. Царик, Л. Царик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2022. – № 6 (вип. 6). – С. 42-46
 10. Царик П. Річково-басейнові системи малих річок Західного Поділля в умовах антропогенних навантажень: порівняльний аналіз / П. Царик, І. Вітенко, В. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 129-136. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.17
 11. Царик В. М. П. Чайковський – натхненник і організатор заповідної справи на Тернопільщині / В. Царик, П. Царик, Л. Царик  // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 25–29.
 12. Geoecological contradictions in the functioning of urban ecosystems in conditions of increased anthropogenic impact and abnormal weather-climate changes / L.P.Tsaryk, I.P. Kovalchuk, P.L. Tsaryk [et al.] // Journal of geology geography and geoecology. – 2022. – Vol. 31, Issue 2.– P. 398407. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000837317000019

2021 рік

 1. Царик Л. Підходи щодо оптимізації ландшафтно-екологічної організації території обласного регіону / Л. Царик, П. Царик, І. Вітенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 177–188.
 2. Царик П. Л. До проблеми забруднення грунтових та поверхневих вод (на прикладі Іванівської ОТГ Тернопільської області) / П. Л. Царик, Л. П. Царик // Еко Форум– 2021: V спеціалізований міжнародний запорізький екологічний форум (14–16 вересня 2021 р.). – Запоріжжя, 2021. – С. 230–232.
 3. Царик П. Л. Національний природний парк «Подільські Товтри», його туристична привабливість і транспортна доступність / П. Л. Царик, Л. П. Царик, І. Р. Кузик // Грааль науки : Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities : за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції ( 27 серпня 2021 року). – Вінниця ; Австрія : Європейська наукова платформа : International Centre Corporative Management, 2021. – № 7. – С. 328-334.
 4. Царик Л. Оптимізація землекористування в Україні на етапі формування ринку земель / Л. Царик Л, С. Сонько, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 197-206
 5. Царик П. Л. Оптимізація землекористування у басейні річки Гнізна / П. Л. Царик, В. Л. Царик // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовт. 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 82-85.
 6.  Царик Л. П. Охорона і збереження водних об’єктів : практикум до виконання практичних завдань / Л. П. Царик. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 74 с.
 7. Царик Л. П. Природокористування та охорона природи у басейнах малих річок : монографія / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик, В. Л. Царик. – Вид. 2-ге доп. і перероб. – Тернопіль : Тайп, 2021. – 162 с.
 8. Проблеми функціонування регіональних ландшафтних парків міських екосистем / Л. Царик, П. Царик, Л. Янковська [та ін.] // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 31–39.
 9. Царик Л. П. Регіональний ландшафтний парк «Збаразькі Товтри» - з перспективою на визнання / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // ΛΌГOΣ : Multidisziplinäre forschung: perspektiven, probleme und muster : zu den materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen konferenz (9. April 2021 • wien, republik österreich). – Wien ; Vinnytsia : List Verlag. in Ullstein Buchverlage GmbH : Yevropeiska naukova platform, 2021. – Vol. 2. – P. 176-182.
 10. Царик Л. П. Рекреаційний потенціал перспективного регіонального ландшафтного парку «Збаразькі Товтри» / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // Scientific Trends and Trends in The Context of Globalization : Scientific Collection «InterConf» : with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (December 21-22, 2021). – Umeå, Sweden : Mondial, 2021. – № 93. – С. 394-405.
 11. Царик Л. П. Ретроспективний аналіз зміни основних кліматичних параметрів у Тернопільській області / Л. П. Царик, П. Л. Царик, І. Р. Кузик // Шацьке поозер’я в контексті змін клімату: збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження професора Петліна В. М. (1–3 жовтня 2021 р.). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. –  С. 99105.

2020 рік

 1. Царик Л. Басейн річки Бариш в умовах антропогенних перетворень / Л. Царик Л., П. Царик, В. Царик В. // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 31-35.
 2. Царик Л. Заповідні гідрологічні об’єкти: їх стан і роль в умовах посиленого антропогенезу і аридизації клімату / Л. Царик, П. Царик, В. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 194–204.
 3. Чернюк Г. Клімат /  Г. Чернюк, П. Л. Царик // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене.  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 202220.
 4. Царик Л. П. Заповідна мережа / Л. П. Царик, П. Л. Царик  // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 419–460.
 5. Царик Л. Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» та його роль у розбудові рекреаційної сфери / Л. Царик, П. Царик, І. Кузик // Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context : сollectionof scientific papers «ΛΌГOΣ» with proceedingsof the International scientific and practical conference (May 15, 2020). – Houston ; USA : EuropeanScientific Platform. – Vol. 5. – P. 58-63.
 6. Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials) / L. P. Tsaryk, L. V. Yankovs’ka, P. L. Tsaryk [et al. ] // Journal of geology, geography and geoecology. – 2020. – Vol. 29, issue 1. – P. 196-205. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000526104100018
 7. Царик Л. П. Регіональні кліматичні зміни у Тернопільській області та їх наслідки / Л. П. Царик, П.  Л. Царик, І. Р. Кузик // Die wichtigsten Vektoren für die Entwicklung der Wissenschaft im Jahr 2020 : der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (24 Januar, 2020). – Luxembourg ; Grand Duchy ofLuxembourg : Europäische Wissenschaftsplattform, 2020. – B. 1. – P. 41-48.
 8. Царик Л. Проектований РЛП «Бережанське опілля» у системі екомережевих відносин // Л. Царик, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. 2020.  № 1(48). С. 147-156.
 9. Царик Л. Підходи до картографування комплексної зеленої зони міста / Л. Царик, І. Кузик, П. Царик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Харків, 2020. – Вип. 31. – С. 68-77.
 10. Царик Л. Роль Тернопільського наукового центру у розвитку еколого-географічних досліджень в україні / Л. Царик, П. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 24–37.
 11. Царик П. Перспективи розвитку екологічного туризму в Тернопільській області / П. Царик, Л. Царик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. Тернопіль : Тайп, 2020. №4 (вип. 4). С. 90-96.
 12. Царик П. Л. Проекти зреалізовані в науково-дослідній лабораторії «Моделювання екологогеографічних систем» за період 2015-2019 років / П. Л. Царик // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 46–53.
 13. Царик П. Щодо проблем організації рекреаційних послуг на водному маршруті «На Хвилях Тірасу» в НПП «Дністровський каньйон» / П. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 322–327.
 14. Tsaryk L. Selected aspects of ecological dimensions of ecotourism development in the networks of national natural and regional Landscape Parks of Ukraine / L. Tsaryk, A .Kuzyshyn, P.Tsaryk // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B. – 2020. – Vol. 75. – P. 161–181. – URL.:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099762977&origin=resultslist,  https://journals.umcs.pl/b/article/view/10019

 2019 рік

 1. Царик Л. Долина річки Гнізни в геоекологічному вимірі / Л. Царик, П. Царик, В. Царик // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 24–30.
 2. Царик П. Л. Національний природний парк "Дністровський каньйон" у системі заповідного і рекреаційного природокористування / П. Л. Царик, Л. П. Царик, С. Р. Новицька // Science progress in European countries : new concepts and modern solutions : the 5-th Internationale conferences ( February 28, 2019). – Germany, 2019. – P. 805–817.
 3. Царик П. Л. Національний природний парк "Кременецькі гори" у системі заповідного і рекреаційного природокористування / П. Л. Царик, Л. П. Царик, І. Кузик // Sciense and society : 9-th International conference (February 1, 2019). – Hamilton, 2019. – P. 805–817.
 4. Царик П. Перспектива створення заповідних територій на витоках рр. Сорочанки та Гнилі Рови / П. Царик, І. Вітенко // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 5458
 5.  Царик П. Л. Про організацію території та рекреаційне використання Білокриницького дендрологічного парку / П. Л. Царик, Л. П. Царик // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (7-8 травня, 2019). – Тернопіль, 2019. – С. 4449.
 6. Царик Л. П. Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя / Л. П. Царик, П. Л. Царик, Л. В. Янковська, І. Р. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. 2019.  № 1. С. 198-211.
 7. Царик Л. До проблеми регулювання рекреаційних навантажень еколого-освітніх стежок установ природно-заповідного фонду / Л. Царик, П. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 163–172.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах