Web of Science ResearcherID: I-7409-2018

tsepeniuk

Завідувач кафедри теорії і практики перекладу

Кандидат філологічних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Кебало М. С. Наративний дискурс у творчості І. Франка / М. С. Кебало, Т. О. Цепенюк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 74–77.

2020 рік

  1. Цепенюк Т. О. Відтворення образності у підсилювальних компаративних конструкціях / Т. О. Цепенюк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 257–260.
  2. Tsepeniuk T. Translating medical eponyms / T. Tetiana // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав, 16 березня 2020 року). – Переяслав, 2020. – 144–145.
  3. Tsepeniuk T. Translation of Amplifying Comparative Constructions in Modern Fiction / T. Tsepeniuk, I. Golovatska, V. Konkulovskyy, V. Panchenko // Analele Universitatii din Craiova. Seria : Stiinte Filologice. – Lingvistica ; Craiova, 2020. – ANUL XLII, n. 1-2. – P. 224–237.
  4. Holovatska Y. Dimensions of training of the prospective masters of translation in the universities of canada: content and advanced ideas / Y. Holovatska, T. Tsepeniuk // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. — Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2020. — Вип. 11/43. — С. 22-39.
  5. Рокіцька Н. Міжкультурна компетентність фахівців іноземних мов в контексті сучасних зарубіжних концепцій / Н. Рокіцька, Т. Цепенюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 140–150.

2019 рік
  1. Цепенюк Т. О. Стратегії перекладу архаїзмів / Т. О. Цепенюк // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку :тези ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 березня 2019 року). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 151–153.
  2. Цепенюк Т. Лінгвістичні особливості відеоконтенту платформи Youtube / Т. О. Цепенюк, Х. Яновська // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. – Кропивницький : КОД, 2018. – Вип. 175. – С. 84–88.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах