Web of Science ResearcherID: I-6435-2018

cIDULOI

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри комп'ютерних технологій 

посада професор кафедри інформатики та методики її навчання

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Цідило І. М. Комп’ютерне моделювання з використанням математичної теорії ігор / І. М. Цідило, І. М. Грод // Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і суспільства в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 27 квітня 2023 р.). – Рівне : ЦФЕНД, 2023. – С. 65-66
 2. Цідило І. М. Проєктування змісту вивчення ІОТ у шкільному курсі інформатики / І. М. Цідило, А. В. Джаган // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 159-162

2022 рік

 1. Цідило І. М. Актуальність навчання основ робототехніки у процесі програмування MICRO:BIT / І. М. Цідило, В. Ю. Габрусєв // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 2731.
 2. Цідило І. М. Вивчення основ графічного дизайну у шкільному курсі інформатики / І. М. Цідило, К. В. Олійник // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 198200.
 3. Магістерські роботи : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад.: І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 58 с.
 4. Наскрізна програма практичної підготовки студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 5. Педагогічні практики студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 52 c.
 6. A computer simulation of population reproduction rate on the basis of their mathematical models / I. M. Tsidylo, L. O. Shevchyk, I. M. Hrod [et al.] // Journal of Physics: Conference Series : 14th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2022 (Kryvyi Rih18 May 2022 through 20 May 2022). – 2022. – Vol. 2288. Issue 1. –URL.: https://www.scopus.com
 7. Methods of Future Sciences Teachers Training to Use Smart-technologies on the Professional Activity / A. Stepanyuk, L. Mironets, T. Olendr [et al.]  // South Florida Journal of Development. 2022. – Vol. 3, n. 1 – P. 510-527. 

2021 рік

 1. Цідило І. М. Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи: навчальний посібник / І. М. Цідило, С. В. Козіброда, О. Б. Ящик. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 350 с.
 2. Цідило І. М. Застосування інтерактивних методів навчання у закладах професійної освіти /  І. М. Цідило, Я. П. Замора // Using the latest technologies : The III-rd International Science Conference (February 26-27, 2021, Groningen, Netherlands). – Groningen, 2021. – P. 77-79.
 3. Цідило І. М. Сервіси автоматизації взаємодії соціальних мереж / І. М. Цідило, Д. І. Клубко // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.74–76.
 4. Комп’ютерний зір в OpenCV : лабораторний практикум для магістрантів 015.39 професійна освіта (Цифрові технології) / уклад. : І. М. Цідило, C. В. Мазур. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 88 с.
 5. Педагогічні практики студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / Уклад.: І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 52 c.
 6. Monitoring the quality of e-learning implementation in educational institutions / V. Habrusiev, H. Tereshchuk, I. Tsidylo [et al.] // SHS Web of Conferences : 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (Odessa, Ukraine, May 26-28, 2021). – 2021. – Vol. 107. – P. 1–7.
 7. Methods of Future Natural Sciences Teachers Training to Use Smart-technologies on the Basis of Learning Apps / A. Stepanyuk, L. Mironets, T. Olendr [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 17th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I : Main Conference, PhD Symposium, and Posters, ICTERI 2021Kherson28 September 2021 through 2 October 2021. – 2021. – Vol. 3013. – P. 411-418. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. PhotosynQ – cloud platform powered by IoT devices / A. Herts, I. Tsidylo, N. Herts [et al.] // E3S Web of Conferences : the International conference on sustainable futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020)( Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1-7.
 2. Methodology of using mobile Internet devices in the process of biology school course studying / A. V. Stepanyuk, L. P. Mironets, T. M. Olendr, I. M. Tsidylo, O. B. Stoliar // Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019) (Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019). – CEUR-WP, 2020. – Vol. 2643. – P. 535–547. – URL.: https://www.scopus.com
 3. Tsidylo I. Preparation the created three-dimension modelfor 3D printing / I. Tsidylo, I. Hrod, B Shevchyk // Herald pedagogiki : wydanie specjalne. Nauka i Praktyka. –  Warszawa : Diamond trading tourpp, 2020. –  № 55. –  P. 5-8.
 4. Дерев’янко А. Проектування розумної домашньої мережі в середовищі packet tracer / А. Дерев’янко, І. М. Цідило // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С 101-104.
 5. Designing a chatbot for learning a subject in a Telegram messenger / I. M. Tsidylo, S. I. Samborskiy, S.-I. V. Mazur, M. P. Zamoroz // CEUR Workshop Proceedings16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops, ICTERI 2020, 6-10 October 2020. – 2020. – Vol. 2732. – P. 1329 - 1340. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096145861&origin=resultslist
 6. Simulation of intellectual system for evaluation of multilevel test tasks on the basis of fuzzy logic / I. M. Tsidylo, S. O. Semerikovb, T. I. Gargula, H. V. Solonetska, Y. P. Zamora, A. V. Pikilnyak // CEUR Workshop Proceedings : 8th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2020, 18 December 2020. – 2020. – Vol. 2879. – P. 507520. – URl. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108028383&origin=resultslist
 7. Pedagogical design of digital learning of future art teachers in a virtual classroom / L. I. Kondratska, I. M.Tsidylo, M. S. Kurach // CEUR Workshop Proceedings : 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference, ICTERI 2020, 6-10 October 2020. – 2020. – Vol. 2740. – P. 232247. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096415929&origin=resultslist
 8. Integrated Use of the LearningApps.org Resourse and Information Devices in the Process of Biology School Course Studying / A. V. Stepanyuk, L. P. Mironets, T. M. Olendr [et al.] // AET 2020:proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 452345.
 9. PhotosynQ - Cloud platform powered by IoT devices / A. Herts, I. Tsidylo, N. Herts [et al.] // E3S Web of Conferences : 2020 International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF 2020Kryvyi Rih20 May 2020 through 22 May 2020. – 2020. – Vol. 166. – URL.: https://www.scopus.com

2019 рік
 1. Цідило І. М. Переваги застосування вбудованих комп’ютерних систем над персональними комп’ютерами в АПК / І. М. Цідило, Я. П. Замора  // Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2019 р., м. Бережани). – Тернопіль: Паляниця В. А., 2019. – С. 323–325.
 2. Herts A. I. Cloud service ThingSpeak for monitoring the surface layer of the atmosphere polluted by particulate matters / Herts A. I., Tsidylo I. M., Herts N. V., Tolmachev S. T. // Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018). – Kryvyi Rih, 2019. – P. 363-376.  – URL. :  https://www.scopus.com
 3. Methodology of designing computer ontology of subject discipline by future teachers-engineers / I. M. Tsidylo, H. V. Tereshchuk, S. V. Kozibroda [et al.] // The 6th Workshop on Cloud Technologies in Education : CEUR workshop proceedings (December 21,  2018, Kryvyi Rih). –2019. –Vol. 2433. –P. 217231. – URL. : https://www.scopus.com
 4. Цідило І. Технологія 3D-друку як ІКТ актуалізації навчальної діяльності інженерно-педагогічного фахівця у галузі транспорту / І. Цідило, Я. Замора, Ю. Сокотов // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. – Хмельницький, 2019. – Вип. 4.
 5. Ontological model of representation of university resources / B. Buyak, I. Tsidylo, S. Kozibroda, V. Repskyi // CEUR Workshop Proceedings : 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, ICTERI 2019, 12 June 2019 - 15 June. – 2019. – Vol. 2393. – P. 29 - 40. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069521681&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах