Urskuu

 

Кандидат педагогічних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Гаврищак Г. Р. Формування графічної компетентності здобувачів вищої освіти засобами комп’ютерно-орієнтованих технологій / Г. Р. Гаврищак, А. В. Уруський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 6–13.

 

2020 рік

  1. Туранов Ю. О. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації щодо виконання практичних робіт студентами спеціальності 015.16 "професійна освіта" (сфера обслуговування) / Ю. О. Туранов, А. В. Уруський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 72 с.

2019 рік
  1. Туранов Ю. Підготовка майбутніх учителів і реалізація індивідуального підходу до учнів на уроках трудового навчання та технологій / Ю. Туранов, А. Уруський // Освітологічний дискурс. – 2019. – № 3-4. – С. 240-252.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах