Куди піти вчитися: як у Тернополі стати фахівцем у соціальній сфері

ZMI 26Серед великої кількості професій на ринку праці найголовнішим завданням кожної людини є знайти саме свою, удосконалюватися в ній та бути щасливим у своєму виборі.

Звичайно, перед тими, хто обирає майбутній фах, постають різні запитання: який заклад вищої освіти обрати, яка спеціальність подобається? Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – прекрасний вибір, який зробили багато студентів. Тут можна обрати педагогічні та непедагогічні спеціальності, а різноманіття напрямів дає можливість кожному знайти фах до душі: 10 факультетів, більше 50-и спеціальностей.

При ТНПУ ім.В.Гнатюка функціонує кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи. Вона була створена як підрозділ психолого-педагогічного факультету у серпні 2000 року для професійної підготовки фахівців різних рівнів кваліфікації. Це бакалавр, магістр, доктор філософії. Формування новітніх перспективних наукових і прикладних компетентностей забезпечує можливість для працевлаштування та трудової мобільності випускників на вітчизняному та міжнародному ринках праці.

Кафедра гарантує студентам: високий рівень професійної підготовки; створення необхідних умов для розкриття своїх здібностей і талантів (участь в науково-дослідних роботах, студентських наукових проблемних групах, наукових і науково-практичних конференціях, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, виховних та культурно-розважальних заходах); виконання програм дисциплін і практик, відповідно до навчальних планів за кожним напрямом підготовки та спеціальності.

Професорсько-викладацький склад кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи забезпечує високий рівень теоретичної, прикладної і практичної підготовки фахівців за спеціальностями:
«Соціальна робота»,
«Менеджмент соціокультурної діяльності»,
«Спеціальна освіта»,
«Інклюзивна освіта».

При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 231 «Соціальна робота».

Робота зі студентами орієнтована на їхній професійний і особистісний розвиток як фахівців, що мають володіти значним обсягом знань, умінь і навичок у поєднанні з відповідними особистісними якостями та здатністю до творчого, нестандартного вирішення проблем клієнта; проводити науково-дослідну діяльність.

Канд. пед. наук, доцент Ольга Главацька,
канд. пед. наук, викладач Галина Олійник

 

Опубліковано на сайті "Наш день"

16 травня 2020, 14: 05

Джерело : nday.te.ua

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах