Web of Science ResearcherID:  I-7560-2018

Jordan

 

Кандидат технічних наук

Викладач кафедри журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Йордан Г. М. Інформатизація освіти як основа розвитку інформаційного суспільства / Г. М. Йордан, Х. В. Йордан // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 115-117.

2019 рік

  1. Reshetukha T. Ukrainian book market in 2015-2017 / T. Reshetukha, H. Yordan,  H. Derkach // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019. – S. 43–50.
  2. Yordan H. Modern Ukrainian media market / H. Yordan, I. Nestaiko, K. Yordan // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019. – S. 143–153.
  3. Йордан Г. Питання генези та функціонування емодзі в сучасному інтернет дискурсі / Г. Йордан, Х. Йордан // Вісник Львівського університету. Сер. Журналістика. – Львів, 2019. – Вип. 45. – С. 373–380.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах