Web of Science ResearcherID: I-7224-2018

corp

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Варакута О. М. Методика навчання географії. (Курс лекцій): навчальний посібник. - Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.- 183 с.
 2. Варакута О. М. Методика навчання географії. Робочий зошит для лабораторних занять: навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей. – переробл. і доповн. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 110 с.

2020 рік

 1. Варакута О.  Формування дослідницької компетентності учнів у процесі вивчення географії / О. Варакута // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 349–357.
 2. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 896 с.
 3. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк [та ін.]. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 976 с.
 4. Distance learning as innovation technology of school geographical education / M.J. Syvyi, O.B .Mazbayev, O. M. Varakuta [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education, AREdu 2020, 13 May 2020. – 2020. – Vol. 2731. – P. 369–382. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85096918518&origin=resultslist

 2019 рік

 1. Варакута О. М. Світові освітні тренди підготовки фахівців у вищій школі. Лабораторні заняття : навчально-методичний посібник для магістрів географічних спеціальностей / О. М. Варакута. Тернопіль, 2019. 60 с.
 2. Варакута О. Використання порталу LearningApps.org у вивченні географії / О. Варакута // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. − Тернопіль : Тайп, 2019.  № 3 (Вип. 3). − С. 7883.
 3. Варакута О. М.  Загальна географія : зошит для практичних робіт. 6 клас / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 48 с.
 4. Варакута О. М.  Географія. Материки і океани : зошит для практичних робіт. 7 клас. / О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 32 с.
 5. Варакута О. М.  Географія. Україна у світі: природа, населення : зошит для практичних робіт. 8 клас./ О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 32 с.
 6. Варакута О. М. Географія. Україна і світове господарство : зошит для практичних робіт. 9 клас./ О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 24 с.
 7. Варакута О. М. Географія. Регіони та країни : зошит для практичних робіт. 10 клас./ О. М. Варакута, Є. С. Швець. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 24 с.
 8. Варакута О. М. Географія : збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / О. М. Варакута. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 192 с.
 9. Варакута О. М. Методика навчання географії : курс лекцій : навчальний посібник / О. М. Варакута. – Тернопіль : СМП Тайп, 2019. – 170 с.
 10. Варакута О. М. Методика навчання географії : лабораторні заняття : перший заліковий кредит :  навчальний посібник / О. М. Варакута. – Тернопіль : СМП Тайп, 2019. – 88 с.
 11. Варакута О. М. Методика навчання географії у вищій школі. Лабораторні заняття : навчальний посібник / О. М. Варакута. – Тернопіль : СМП Тайп, 2019. – 52 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах