corp

Кандидат біологічних наук
Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін

 

Персональні веб –ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 
 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

 1. Волошин О. С. Гомеостаз і його механізми: методичні рекомендації до практичних знань / О. С. Волошин. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — 68 с.
 2. Волошин О.С. Оцінка впливу забруднення повітря на показники захворюваності органів дихання / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 58-60.
 3. Вовк М. В. Характеристика ролі нервових та гуморальних механізмів в адаптаційних реакціях організму / М. В. Вовк, О. С. Волошин // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 75-77.
 4. Шульгач В. А. Характеристика адаптаційних можливостей і працездатності серця в осіб юнацького віку / В. А. Шульгач, О. С. Волошин // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 79-81.
 5. Попадюк О. В. Функціональні резерви серцево-судинної системи і рівень фізичного розвитку в осіб юнацького віку / О. В. Попадюк, О. С. Волошин // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 81-84.
 6. Павлюк В. В. Функціональні показники серцевосудинної і нервової систем в осіб юнацького віку / В. В. Павлюк, О. С. Волошин // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 84-86.
 7. Кобрин І. В. Функціональна характеристика кардіореспіраторної системи в осіб юнацького віку / І. В. Кобрин, О. С. Волошин // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 86-88.
 8. Волошин О. С. Фізіологія вищої нервової діяльності : методичні рекомендації до практичних занять / О. С. Волошин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 40 с.
 9. Волошин О. С. Особливості викладання дисциплін біологічного спрямування майбутнім вчителям природничих наук / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 142–146.

 2019 рік

 1. Волошин О. С. Фізіологія людини і тварин : лабораторний практикум : навчально-методичний посібник для студентів біол. спец. вищ. пед. навч. закл. / О. С. Волошин, І. Б. Чень. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 176 с.
 2. Вміст легкогідролізованого азоту в грунтах Шумського району Тернопільської області / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. С. Волошин, І. Б. Чень // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 119–121.
 3. Волошин О. С. Особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження в осіб з різним рівнем індексу Руф’є / О. С. Волошин // Біологічні дослідження – 2019 : збірник наукових праць. – Житомир : Полісся, 2019. – С. 217–219.
 4. Волошин О. С. Підготовка майбутніх учителів біології у контексті модернізації змісту освіти / О. С. Волошин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 99–101.
 5. Волошин О. С. Оцінка стану соматичного здоров’я осіб юнацького віку з різним рівнем функціонального резерву серця / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Вісник наукових досліджень : науково-практичиний журнал. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 28–33.
 6. Волошин О. С. Модернізація змісту вищої освіти і формування системи компетентностей як фактори становлення інноваційного мислення випускника / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, В. Д. Волошин [та ін.] // Strategy of quality in industry and education : XV International conference (Varna, Bulgaria, 3-6 June 2019). – Varna, 2019.  С. 263266.
 7. Гуменюк Г. Б. Чарльз Дарвін – вчений-еволюціоніст / Г. Б. Гуменюк, І. Б. Чень, О. С. Волошин // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2019. – Т. 25. – С. 344–347. 
 8. Динаміка вмісту нітрогеновмісних сполук у гідроекосистемах річок Прип’ять та Турія / Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, В. О. Хоменчук [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 58–63.
 9. Порівняльна характеристика вмісту кальцію в грунтах Тернопільської області / У. О. Гнида, Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, Н. Г. Зіньковська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль . – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 101–104.
 10. Волошин О. С. Оцінка функціональних резервів серця осіб юнацького віку / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 87–90.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах