Web of Science ResearcherID: I-7527-2018

Vunutcuk

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Винничук О. Т. Особливості інклюзивної освіти: досвід Фінляндії / О. Т. Винничук // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 37–40.

2020 рік

  1. Винничук О. Т. Співвідношення понять «комунікація», «спілкування» та «комунікативна компетентність» в сучасній педагогічній науці / О. Т. Винничук // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 11-13.
  2. Винничук О. Т. Педагогічний менеджмент як теорія і практика управління освітнім процесом / О. Т. Винничук // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 19-30.
  3. Винничук О. Т. Аналіз студентами-практикантами факультету фізичного виховання проблеми формування інтересу учнів до занять фізичною культурою / О. Т. Винничук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 39–44.

 2019 рік

  1. Винничук О. Т. Понятійні характеристики професійного розвитку керівника закладу середньої освіти / О. Т. Винничук // Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній парадигмі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 9-10 квітня 2019 р.). – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. – С. 43–44. 
  2. Винничук О. Потенціал особистості в процесі формування професіоналізму: особливості розвитку та реалізації  / О. Винничук // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 128–130.
  3. Винничук О. Медіатизація та персоніфікація  процесу функціонування українського спорту в умовах діаспори / О. Винничук // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 28–32.
  4. Бойко М. М. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості менеджера освіти / М. М. Бойко, О. Т. Винничук // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 159–164.
  5. Ardelean G. Riding – sports and health / Ardelean G., Vynnychuk O. // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – C. 112-113.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах