Web of Science ResearcherID:  ABA-6625-2020

Viltcunska

 

Доктор філологічних наук

Професор кафедри загального мовознавства і слов’янських мов

 

Персональні веб—ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of Science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Вільчинська Т. П. Концепт «Бог» у поетичній творчості Б.-І. Антонича та П. Сороки: лінгвістичний аналіз / Т. П. Вільчинська // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. — С. 64–67.

2020 рік

 1. Вільчинська Т. П. Лінгвопоетична проблематика в науковій парадигмі когнітивістики / Т. П. Вільчинська // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6—7 червня 2019 р.). — Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. — С. 104—107.
 2. Вільчинська Т. П. Олімпіади і творчі конкурси в контексті оцінювання знань студентів- філологів / Т. П. Вільчинська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 р.). — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. — С. 60—63.
 3. Вільчинська Т. П. Новітні підходи до вивчення фразеології на філологічних факультетах ЗВО // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. / за заг. ред. Г. І. Дідук-Ступ’як, Т. М. Миколенко, М. В. Пігур. — Тернопіль, 2020. — С. 48—50.
 4. Вільчинська Т. П. Проблема терапевтичної метафори в сучасній науковій парадигмі / Т. П. Вільчинська, О. А. Мисик // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 р.). — Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. — С. 6—8.

 2019 рік

 1. Vilchynska Т. Becoming and development of advertisement in the newspaper ‘Ternopil in the evening’ in the context of transformation of edition in the period of public changes in 1990-1991 / Т. Vilchynska, O. Vilchynskyi // Logistyka i administrowanie w mediach zarzadzanie big data. — Warshava, 2019. — P. 139—142.
 2. Вільчинська Т. П. Специфіка лінгвалізації концепту «Мир» у мас-медійному тексті / Т. П. Вільчинська // Вісник львівського університету імені Івана Франка. Серія : Журналістика. — Львів, 2019. — № 45. — С. 290—307.
 3. Вільчинська Т. П. Міфоніми в українській етнокультурі й творчості письменників кінця ХІХ-початку ХХ століть / Т. П. Вільчинська, Г. Вишневська // Вісник львівського університету імені Івана Франка. Серія : Філологія. — Львів, 2019. — № 71. — С. 186—193.
 4. Вільчинська Т. П. Лінгвопоетична проблематика в науковій парадигмі когнітивістикиТ. П. Вільчинська // Мовна комунакія: наука, культура, медицина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 червня 2019 року). — Тернопіль : Укрмедкнига, 2019. — С. 104107.
 5. Вільчинська Т. П. Лінгвокультурна природа концепту "Рідний край" у раній поетичній творчості В. Стуса / Т. П. Вільчинська // Українське мовознавство. — 2019. — №1 (49).  — С. 8493.
 6. Вільчинська Т. П. Релігійна лексика як маркер християнського світогляду П. Куліша: на мтеріалі поетичних текстів письменника / Т. П. Вільчинська // Вічність слова : науковий збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука. Студії з Україністики. — Київ-Тернопіль-Дрогобич-Ужгород, 2019. — Вип. ХХVІ.  С. 6067.
 7. Вільчинська Т. Концептосфера релігійного сакрального як репрезентант християнських цінностей та її лінгвалізація в мові / Т. Вільчинська // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. — С. 39—44.
 8. Вільчинська Т. Концептуалізація сакрального у поетиці Дмитра Павличка / Т. Вільчинська // Про Дмитра Павличка : збірник статей. — Київ : Просвіта, 2019. — С. 403-407

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах