I-7451-2018

Vasiruk

Заслужений тренер України

Асистент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік


 2019 рік

  1. Іваськів С. М. Спорт і олімпійська освіта / С. М. Іваськів, М. С. Васірук // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 54–59.
  2. Васірук М. Підготовка юних легкоатлетів / М. Васірук // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – C. 55-58.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах