Verbovecka1

 

Кандидат філологічних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1.  Бачинська Г. В. Метафора в поетичній творчості Сергія Осоки: граматичний аспект / Г. В. Бачинська, О. С. Вербовецька // Modern approaches to the introduction of science into practice : abstracts of X International Scientific and Practical Conference (San Francisco, USA 30-31 March 2020). – San Francisco, 2020. – P. 409-412.
  2. Вербовецька О. С. Неофіційні родичівські іменування: термінологічний аспект / О. С. Вербовецька // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповіді міжнародної наукової конференції (на пошану пам'яті професора В. В. Лучика), 3 березня 2020 р.. – Київ : НаУКМА, 2020. – С. 28-30.
  3. Вербовецька О. Українські іменник: становлення і ціннісні орієнтири / О. Вербовецька, В. Гладій // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 93-95.
  4. Бачинська Г. В. Лінгвістичні особливості військової лексики в повісті О. Вільчинського «У степу під Авдіївкою»: структурно-семантичний аспект / Г. В. Бачинська. О. С. Вербовецька // Мова і культура. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 5 (200). – С. 239–245.
  5. Вербовецька О. С. Синонімічні відношення лексичних одиниць в українській медичній термінології / О. С. Вербовецька // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – С. 11–12.

 2019 рік

  1. Вербовецька О. С. Індивідуальні прізвиська, мотивовані офіційними назвами осіб (на матеріалі антропонімії Тернопільщини) / О. С. Вербовецька // Записки з українського мовознавства. – Одеса, 2019. –  Вип. 26 (1). –  С. 206-2016.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах