Web of Science ResearcherID: I-6981-2018

Vyrsta

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Vyrsta N. B. Didaktisierung der Pressetexte der Galiziendeutschen im DaF-Unterricht / N. B.Vyrsta // Освітній вимір. – Кривий Ріг : КДПУ, 2020. – Вип. 2 (54). – C. 20–33.
  2. Рокіцька Н. В. Interkulturelle kommunikation als eine lehrerbildungstendenz in deutschland / Н. В. Рокіцька, Н. Б. Вирста // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 366-368.
  3. Vyrsta N. Main trends in the study of Ukrainian surnames (Late seventeenth – Early twenty-first centuries): I. The achievements of Ukrainian onomasticians / N. Vyrsta, N. Rokitska // Studia z Filologii Polskiej i Slowianskiej. – 2020. – Vol. 55. – Article number 1948. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85102685680&origin=AuthorNamesList&txGid=9ead75242ea116ed7ecedbbe0d7e817e

2019 рік
  1. Турківська В. Р. Новітні англіцизми в сучасній німецькій та українській пресі (на основі матеріалів журналів «Der spiegel» та «Український тиждень») / В. Р. Турківська, Н. Б. Вирста, Н. В. Рокіцька // Науковий вісник ДДПУ імені Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Івано-Франківськ, 2019.  № 11.  – С. 140144.
  2. Вирста Н. Українські прізвища на -ай, -ей, -ій (на прикладі сучасних прізвищ покуття) / Н. Вирста // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2020. – Вип. 71. ч. ІІ. – С. 74–83.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах