Web of Science ResearcherID: I-8011-2018

Vodana

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Чжао Ж. Застосування методів дослідження хореографічних творів у формуванні естетичної компетентності майбутніх педагогів / Ж. Чжао, В. О. Водяна // Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і суспільства в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 27 квітня 2023 р.). – Рівне : ЦФЕНД, 2023. – С. 30-31
  2. Формування естетичного світобачення дітей та молоді у процесі художньо-творчої діяльності в закладах позашкільної освіти / В. Водяна, Л. Б. Щур, С. Л. Маловічко [та ін.] // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2023. – № 8 (216). – С. 116-121. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.289408

2022 рік

  1. Artistic and figurative thinking in the structure of educational activity of future masters in music art / B. Vodianyi, V. Vodiana, L. Bobyk [et al.] // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – 2022. – Vol. 14, Issue 2. – P. 318–329. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000801180600020
  2. The Bioethical Discourse in the Development of a Musician-Performer / L. Kondratska, B. Vodianyi, V. Vodiana [et al.] // Postmodern openings. – 2022. – Vol.13., Issue 1. – P. 198–215. – URL.: https://www.webofscience.com

2021 рік
  1.  Жуйсюе Ч. Естетика українського народного традиційного танцю : семіотичний підхід / Ч. Жуйсюе, В. О. Водяна // Українська культура : науковий збірник. Мистецтвознавство. – Рівне : РДГУ, 2021. – Вип. 38. – С. 139-145.
  2. Щур Л. Трансформація традиційного танцю західного поділля в контексті регіонального фестивального руху / Л. Щур, Б. Водяний, В. Водяна // International Journal of Innovative Technologies in Social Science. – Warsaw : RS Global, 2021. – 4(32), December. – P. 1-6.
  3. Римар Л. І. Музична спадщина Зіновія Штокалка та форми її новітньої репрезентації / Римар Л. І., Водяна В. О. // Zinovii Shtokalko: from kobzar traditions to bandura modern style : Collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. – P. 206-226.

2020 рік
  1. Водяна В. Проблеми організації художньо-творчої діяльності школярів в умовах реформування загальної освіти / В. Водяна // Освітній культурно-мистецький простір: минувшина, сьогодення: перші наукові читання, присвячені 80-річчю Теребовлянського коледжу культури і мистецтв (1940-2020) : матеріали доповідей (12 травня 2020 р., м. Київ – Тернопіль – Теребовля). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – С. 9-14.
  2. Водяна В. Підготовка фахівців мистецько-педагогічного профілю до виховної роботи з дітьми та молоддю у сільських школах в умовах їх сучасної реорганізації / В. Водяна, Б. Водяний // Молодь і ринок. –  2020. –  № 3(182). –  С. 84-88
  3. Vodiana V. Modern approaches to training of pedagogical specialists of musical arts / V. Vodiana, L. Oronovska, A. Oronovskyy // Pedagogy and education management review. – 2020. – Issue 2. – P. 70-80.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах