Web of Science ResearcherID: ABB-8166-2022

Vodanuu

Кандидат мистецтвознавства, доцент

Заслужений діяч мистецтв України

Завідувач кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Artistic and figurative thinking in the structure of educational activity of future masters in music art / B. Vodianyi, V. Vodiana, L. Bobyk [et al.] // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – 2022. – Vol. 14, Issue 2. – P. 318–329. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000801180600020
  2. The Bioethical Discourse in the Development of a Musician-Performer / L. Kondratska, B. Vodianyi, V. Vodiana [et al.] // Postmodern openings. – 2022. – Vol.13., Issue 1. – P. 198–215. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000769947800012

2021 рік
  1. Брояко Н. Б. Бандурне виконавство у контексті трансформаційних процесів української народної інструментальної культури ХХ – початку ХХІ століть / Н. Б. Брояко, Б. О. Водяний // Zinovii Shtokalko: from kobzar traditions to bandura modern style: Collective monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 73–96.
  2. Шерстій У. І. Специфіка та регіональні особливості проведення конкурсу вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької у Тернополі / У. І. Шерстій, Б. О. Водяний // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (напрям: Мистецтвознавство). – Рівне : РДГУ, 2021. – Вип. 38. – С. 23-31.
  3. Щур Л. Трансформація традиційного танцю західного поділля в контексті регіонального фестивального руху / Л. Щур, Б. Водяний, В. Водяна // International Journal of Innovative Technologies in Social Science. – Warsaw : RS Global, 2021. – 4(32), December. – P. 1-6.
  4. Водяний Б. О. Українська академічна пісня у сучасному соціокультурному просторі: проблеми, перспективи / Б. О. Водяний, Т. А. Задорожна // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (напрям: Мистецтвознавство). – Рівне : РДГУ, 2021. – Вип. 38. – С. 88-95.

2020 рік
  1. Водяний Б. Проблема збереження традиційної інструментальної музики у сучасному культурному просторі (на матеріалі Західноподільського регіону) / Б. Водяний // Освітній культурно-мистецький простір: минувшина, сьогодення: перші наукові читання, присвячені 80-річчю Теребовлянського коледжу культури і мистецтв (1940-2020) : матеріали доповідей (12 травня 2020 р., м. Київ – Тернопіль – Теребовля). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – С. 84-89.
  2. Водяна В. Підготовка фахівців мистецько-педагогічного профілю до виховної роботи з дітьми та молоддю у сільських школах в умовах їх сучасної реорганізації / В. Водяна, Б. Водяний // Молодь і ринок. –  2020. –  № 3(182). –  С. 84-88

2019 рік

Лупак Н. М. Мистецька освіта в україні: комунікативний аспект / Н. М. Лупак,  Б. О. Водяний  // Science Review. – 2019.– № 8(25). – P. 24-29.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах