vavriv

 

Асистент кафедри теорії і практики перекладу

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

 

 

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Цепенюк Т. О. Мовленнєвий портрет персонажа художнього твору в оригіналі і перекладі / Т. О. Цепенюк, І. Я. Ваврів, І.-А. В. Дзюбановська // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Сер.Філологія. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 49. – Т. 2. – С. 178-182.
  2. Дзюбановська І. А. Фахова компетентність майбутніх вихователів: теоретичні підходи до її формування на засадах компетентісного підходу / І. А. Дзюбановська, Т. Цепенюк, І. Ваврів // Social Work and Education. – 2021. – Vol. 8, n. 4. – P. 494–504.
  3. Rendering of Lexical and Stylistic Means of Character Formation in Ukrainian and Polish Translations of Lewis Carroll’s Novel “Through the Looking Glass” / T. Tsepeniuk, I. Golovatska, Y. Novosad, I. Vavriv, O. Yarema // Applied Linguistic Research Journal. – 2021. – 5(6). – P. 147-156

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах