Vityak Y

Асистент кафедри теорії і практики перекладу

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Вітяк Ю. М. Епітексткальний ореол перекладу / Ю. М. Вітяк // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 120-121
  2. Вітяк Ю. Паратекст як маніфестація перекладацької видимості / Ю. Вітяк // Актуальні проблеми мовознавства та лінгвометодики в умовах війни в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2023 року). – Житомир : Поліський нац. ун-т, 2023. – С. 79-83.
  3. Вітяк Ю. Статус «діафане» як питання ціності автора і перекладача / Ю. Вітяк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 81-83

2022 рік

  1. Вітяк Ю. Перекладацький коментар як прийом відтворення онімів у художніх творах / Ю. Вітяк // Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки : матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 47-52
  2. Вітяк Ю. Примітки як прийом рецепції тексту (на матеріалі «Казка мойого життя» Богдана Лепкого) / Ю. Вітяк // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 111-113

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах