Web of Science ResearcherID: E-7031-2018

Ayrema

 

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

 Бібліографія

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Ладика О. В. Англійськомовні сленгові тренди спілкування молоді у соцмережах / О. В. Ладика, О. Б. Ярема // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 27–29.
  2.  Modern English Lexicology in Practice : навчально-методичний посібник з сучасної лексикології англійської мови для студентів вищих навчальних закладів / Укладач О. Б. Ярема.  – Тернопіль : Вектор, 2021. – 172 с.

2020 рік

  1. Ладика О. В. Інтернет-шахрайство: вчимось розрізняти / О. В. Ладика, О. Б. Ярема // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 124-127.
  2. Ладика О. Навчання запобігання видам шахрайства у медійному просторі / О. Ладика, О. Ярема // Критичне мислення в епоху токсичного контенту : Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції. – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. С. 474-481.
  3. Ярема О. Б. Modern English Lexicology in Practice : Workbook on English lexicology for students majoring in foreign languages / О. Б. Ярема. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 140 с.

2019 рік
  1. Ярема О. Б. The Handbook of Modern English Lexicology (for students majoring in foreign languages) : навчально-методичний посібник з сучасної лексикології англійської мови для студентів вищих навчальних закладів / О. Б. Ярема. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 238 с.
  2. Yarema О. Lexical realization of the concept american dream in 16-19th centuries / O. Yarema, O. Ladyka // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : Осадца Ю.В, 2019. – Т. 1(31). – С. 94-104.
  3. Yarema O. Distribution of allusions in british modernist poetry: A statistical approach / Yarema O. // Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica. – 2019. – Vol. 41, Issue 1-2. – P. 244–255. –URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85078838118&origin=AuthorNamesList&txGid=30442da1d3194689855aec288260cb04

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах