Web of Science ResearcherID: I-7011-2018

Jankovutc

Доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Research Gate

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Training future primary school teachers for the formation of students’ skills to cooperate in a team / O. Yankovych,  I. Kuzma, V. Prymakova, Z. Onyshkiv [et al.] // Second international conference on history, theory and methodology of learning (ICHTML 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. – 2021. – Vol. 104. – P. 1–9.
 2. Янкович О. І. Розвиток освітніх технологій у початкових школах України (1959 – 2018 рр.) / О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю.В., 2021. – 162 с.
 3. Янкович О. І. Формування медіакомпетентності вчителів-філологів у закладах післядипломної педагогічної освіти (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / О. І. Янкович, І. І. Кузьма // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2021. – Вип. 47. – С. 217–225.
 4.  Янкович О. І. Актуальні проблеми підготовки вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти /  О. І. Янкович, І. І. Кузьма // Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 10-11 червня, 2021). – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 24 – 27. 
 5.  Янкович О. І. Розвиток в учителів гнучких навичок (soft skills) у закладах післядипломної педагогічної освіти / О. І. Янкович, І. І. Кузьма // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 479–482.
 6. Рожко-Павлишин Т. А. Виконання та захист курсових робіт: з педагогічних дисциплін дошкільної освіти для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта : методичні рекомендації / Т. А. Рожко-Павлишин, О. І. Янкович. – Тернопіль: Паляниця В. А., 2021.– 32 с.

2020 рік

 1. Primary school pupils' problem-solving skills formation / O. Yankovych, I. Shorobura, O. Binytska [et al.] // Romanian Journal for Multidimensional Education. – Romania, 2020. – Vol. 12, issue 2. – P. 148–168. 
 2.  Ivanna Blazhkevych about the development of pre-school education as a factor in building a strong state / H. Tereshchuk, O. Yankovych, K. Binytska [et al.] // SHS Web of Conferences : the International conference on history, theory and methodology of learning (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15). – France : EDP Sciences, 2020. – Vol. 75. – P. 1–7. – URL. : https://www.shs-conferences.org
 3. Янкович О. І. Формування успішної особистості в педагогічній теорії та практиці Польщі та України / О. І. Янкович, А. В. Івегеш, О. Р. Задорожний // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 50–53.
 4.  Янкович О. І. Освітні технології у початковій школі: навчально-методичний посібник для вчителів, вихователів та студентів закладів вищої педагогічної освіти / О. І. Янкович, І. І. Кузьма. – 2-е вид., перероб. і допов. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 290 с.
 5. Янкович О. І. Формування вміння вчитися впродовж життя в студентів закладів вищої освіти засобами технології "Організація успішної діяльності" / О. І. Янкович // Освітній культурно-мистецький простір: минувшина, сьогодення : перші наукові читання, присвячені 80-річчю Теребовлянського коледжу культури і мистецтва (1940- 2020) за темою : матеріали доповідей (12 травня 2020 р. Київ – Тернопіль – Теребовля). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – С. 7–8. 
 6. Янкович О. Ґендерні особливості формування впевненості в собі у дітей старшого дошкільного віку / О. Янкович // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 275–277.
 7. Янкович О. І. Педагогічні технології в закладі дошкільної освіти: реальність чи вимисел учених? / О. І. Янкович, В. П. Гичка // Науковий вісник Ужгородського університетуСерія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2020. – Вип. 1 (46). – С. 148–152.
 8. Yankovych O. I. Suzuki method in the training prospective specialists in preschool education / O. I. Yankovych // Journal of Education, Health and Sport. – 2020. – Vol. 10(12). – P. 162-167. – URL : https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2020.10.12.015
 9. Янкович О. Громадсько-освітня діяльність та педагогічні погляди Марії Лопаткової (1927 – 2016 рр.) / О. Янкович // Молодь і ринок. – 2020. – № 6-7(185-186). – С. 27–32.
 10. Янкович О. І. Розвиток освітніх технологій у початкових школах України (1959 – 2018 рр.): монографія / О. І. Янкович. – Тернопіль: Вектор, 2020. – 197 с.

2019 рік
 1. Біницька К. Модернізація професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в Україні К. Біницька, О. Янкович // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти : стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 9–16.
 2. Янкович О. І. Підготовка майбутніх учителів початкових шкіл у Фінляндії та Сінгапурі / О. І. Янкович // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти : стратегії реформування : колективна монографія / за ред. : В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 107–118.
 3. Yankovych O. Preparation of future masters of elementary education to the formation of a successful personality of junior schoolchildren / O. Yankovych, K. Binytska // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. – Дрогобич, 2019. – № 8 (40). – С. 43–56.
 4. Yankovych O. Preparation of teachers in Ukraine՚s postgraduate education institutions on organization of inclusive school education / O. Yankovych, V. Prymakova // Людинознавчі студії. Серія : Педагогіка. – Дрогобич, 2019. – № 9 (41). – С. 77–87.
 5. Янкович О. Шкільництво Сінгапуру крізь призму реформування освітньої галузі України / О. Янкович // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль,  2019. – № 1. – С. 29–36.
 6. Technology of forming media literacy of children of the senior preschool age of Ukraine (Conference Paper) / O. I. Yankovych, V. M. Chaika, T. V. Ivanova [et al.] // Cloud technologies in education : proceedings of the 6th workshop CTE 2018 (Kryvyi Rih, Ukraine, 21 December, 2018,). – 2019. – Vol. 2433. – P. 126–144. – URL.: https://www.scopus.com
 7. The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation / H. V. Tereshchuk, I. Kuzma, O. I. Yankovych [et al.] // Cloud technologies in education : proceedings of the 6th workshop CTE 2018(December 21,  2018, Kryvyi Rih). – 2019. – Vol. 2433. – P. 145–158. – URL. : https://www.scopus.com
 8. Янкович О. І. Розвиток професійної майстерності вчителів у Сінгапурі / О. І. Янкович // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 11-12 квітня 2019 року). –Тернопіль : Тайп, 2019. –Ч. ІІ. –С. 307310.
 9. Янкович О. І. Формування компетентностей ХХІ ст. в учнів початкових шкіл Фінляндії та Сінгапуру / О. І. Янкович // Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри : матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (19-21 червня 2019 року, м. Скадовськ). –Херсон: КВНЗ Херсонська академія неперервної освіти, 2019. – С. 315–318.
 10. Training of future specialists in primary education in universities of Ukraine and Poland for the formation of a class team / O. Yankovych, V. Chaika, I. Yashchuk [et al.] // Revista Espacios. – Каракас ; Венесуела, 2019. –Vol. 40 (44). –P. 22–38. – URL. : www.revistaespacios.com
 11. Янкович О. Психолінгвістичні особливості навчання дітей дошкільного віку іноземних мов: аналіз польського досвіду / О. Янкович, К. Біницька, Л. Зданевич // Педагогічний дискурс. –Хмельницьк, 2019. –Вип. 27. –С. 35–42.
 12. Янкович О. І. Управління шкільною освітою в Сінгапурі / О. І. Янкович // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 103–106.
 13. Янкович О. Виховання щасливої дитини в освітніх закладах Фінляндії крізь призму реформування української школи /  О. Янкович // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнародна колективна монографія. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 328–332.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах