Web of Science ResearcherID: I-7374-2018

Yashchyk

 

Кандидат філологічних наук, PhD

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Ящик Н. Р. Концепт «LÜGE» в німецькому політичному дискурсі / Н. Р. Ящик // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 73-76.

2019 рік
  1. Ящик Н. Р. Deutsch macht Spaß : навчально-методичний посібник / Н. Р. Ящик. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 86 с.
  2. Yashchyk N. The study of figurativeness as a specific feature of german symbols / N. Yashchyk // Analele Universitatii din Craiova - Seria Stiinte Filologice, Lingvistica. – 2019. – Vol. 41, Issue 1-2. – P. 463–477. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85077673903&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах