Web of Science ResearcherID: I-7267-2018

yankov

 

Кандидат географічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Янковська Л. Особливості поводження з твердими побутовими відходами в сільській місцевості (на матеріалах Байковецької ОТГ Тернопільської області) / Л. Янковська, С. Новицька, А. Цідило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1 . – С. 24–32.

2020 рік

 1. Янковська Л. В. Інтеграція фізики та географії у змісті освіти основної школи / Л. В. Янковська, Т. В. Янковський // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). —Тернопіль, 2020. —С. 242-245.
 2. Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials) / L. P. Tsaryk, L. V. Yankovs’ka, P. L. Tsaryk [et al. ] // Journal of geology, geography and geoecology. — 2020. — Vol. 29, issue 1. — P. 196-205.
 3. Янковська Л. Романівський став як перспективний рекреаційний об’єкт Байковецької об’єднаної територіальної громади / Л. Янковська, А. Цідило // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 305–310.
 4. Новицька  С.  Формування ставлення особистості до навколишнього середовища як основа організації екологічної освіти / С. Новицька, Л. Янковська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). — Тернопіль : Вектор, 2020. — С. 358–364.
 5. Янковська Л. Проблеми та перспективи поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області / Л. Янковська, С. Новицька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 1 (48). – С. 156–162.
 6. Новицька С. Оптимізація ландшафтно-екологічної організації території (на матеріалах Зборівської ОТГ Зборівського району Тернопільської області) / С. Новицька, Л. Янковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 174–184.
 7. Янковська Л. В. До проблеми поводження з твердими побутовими відходами у місті тернополі / Л. В. Яновська // Моделювання еколого-географічних систем : Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С.38–46.
 8. Янковська Л. Теоретичні засади еколого-географічного районування території обласного рівня / Л. Янковська, С. Новицька // Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, присвяченої 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна, м. Львів, 1-3 жовтня 2020 р.). – Львів : Простір-М, 2020. – С.54–57.
 9. Янковська Л. Екологічні проблеми урбосистем у різні історичні періоди / Л. Янковська // Сучасні проблеми урбоекосистем: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (1-2 жовтня 2020 р., Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський :  Друкарня «Рута», 2020. – С.159–163.

 2019 рік

 1. Царик Л. П. Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя / Л. П. Царик, П. Л. Царик, Л. В. Янковська, І. Р. Кузик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. — Тернопіль, 2019. — № 1. — С. 198211.
 2. Янковська Л. В. Підходи до вдосконалення шкільної екологічної освіти та виховання / Л. В. Янковська, С. Р. Новицька // Ecological education and ecological culture of the population : materials of the VII international scientific conference on February 25-26, 2019. — Prague, 2019. — С.38–40.
 3. Янковська Л. В. Антропогенна трансформація геосистем Тернопільської області / Л. В. Янковська, С. Р. Новицька, Н. Б. Таранова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. — Тернопіль, 2019. — № 1. — С. 225–232.
 4. Новицька C. Передумови розвитку рекреаційної діяльності в межах перспективного регіонального ландшафтного парку "Бережанське Опілля" / С. Новицька, Л. Янковська // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. — Slovakia ; Košice : Academic society of Michal Baludansky, 2019. — Vol. 7, № 6B. — P. 32–38.
 5. Царик Л. П. Вікові особливості формування екологічної компетентності школярів / Л. П. Царик, С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Science and society : proceeding of the 9th International conference on February 1, 2019. — Hamilton, 2019. — P. 887-895.
 6. Новицька С. Підходи до оптимізації ландшафтно-екологічної організації території ( на матеріалах Колодненської об’єднаної територіальної громади Збаразького району Тернопільської області) / С. Новицька, Л. Янковська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. — Тернопіль, 2019. — № 2. — С. 130–138.
 7. Новицька C. P. Біоетичні та еколого-етичні проблеми сучасності / C. P. Новицька, Л. В. Янковська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. — Тернопіль : Тайп, 2019. — С. 79–84.
 8. Янковська Л. В. З досвіду організації педагогічної практики студентів-екологів ТНПУ ім В. Гнатюка / Л. В. Янковська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. — Тернопіль : Тайп, 2019. — С. 11–34.
 9. Новицька С. Р. Біотичні рекреаційні ресурси Тернопільської області / С. Р. Новицька, Л. В. Янковська // Екологічна безпека об’єктів туристично-рекреаційного комплексу : І Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 5-6 грудня 2019 р.). — Львів, 2019.
 10. Сучасний стан природного комплексу району Малишівського сміттєзвалища / Г. В. Чернюк, І. Ю. Чеболда, Л. В. Янковська, В. О. Люгінов // Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ( 10-12 жовтня, 2019 р., Хмельницький). — Хмельницький : ХНУ, 2019. — С.91–93.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах