Web of Science ResearcherID: I-7321-2018

Yavorivskyi

Завідувач лабораторії морфології та систематики рослин – гербарій

Асистент кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Лікарські рослини родини asteraceae у флорі Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення / М. З. Прокоп’як, В. М. Яворська, О. Ю. Майорова,  Р. Л. Яворівський, М. А. Крижановська // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021 : збірник тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 29-30 квітня 2021 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – С. 66–69.

2020 рік

 1. Яворівський Р. Л. Аналіз еколого-ценотичної структури флори ботанічного заказника місцевого значення «Могила» / Р. Л. Яворівський, З. М. Вільгушинська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 49-53.

2019 рік
 1. Яворівський Р. Л. Видовий склад родини liliaceae hall. у флорі Підгаєцького району Тернопільської області / Р. Л. Яворівський, Г. Я. Кунцьо // Біологічні дослідження – 2019 : збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2019. – С. 39–42.
 2. Яворівський Р. Л. Аналіз систематичної структури флори ботанічного заказника місцевого значення "Могила"  / Р. Л. Яворівський, З. М. Вільгушинська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 311–314.
 3. Яворівський Р. Л. Червонокнижні види грибів південно-західної частини Хмельницької області та їх аналіз / Р. Л. Яворівський, А. В. Квятковська // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 179–185.
 4. Яворівський Р. Л. Представленість видів роду Crassula L. у ботанічних садах та дендропарках України / Р. Л. Яворівський, З. П. Пушкар // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (2526 квітня 2019 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2019.
 5. Яворівський Р. Видовий склад родини Scrophulariaceae R. Br. у флорі Зборівського району Тернопільської області / Р. Яворівський, О. Яблонська // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : інтердисциплінарні виміри. – Конін ; Ужгород ; Херсон ; Кривий Ріг : Посвіт, 2019. – C. 256–258.
 6. Яворівський Р. Господарсько цінні представники роду Salix L. та перспективи їхнього використання у промисловості / Р. Яворівський, О. Банах, А. Бабицький // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 січня 2019 року). ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 43. ‒ С. 9‒13.
 7. Яворівський Р. Л. Аналіз раритетної фракції флори ботанічного заказника місцевого значення «Могила» / Р. Л. Яворівський, З. П. Вільгушинська // Біотехнологія: звершення та надії : збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (15 листопада 2019 року, м. Київ). – Київ, 2019. – С. 154-155.
 8. Яворівський Р. Л. Еколого-біологічні особливості crassula arborescens (mill.) Wild. (Crassulaceae DC.) / Р. Л. Яворівський, З. П. Пушкар // Біотехнологія: звершення та надії : збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (15 листопада 2019 року, м. Київ). – Київ, 2019. – С. 155-157.
 9. Яворівський Р. Salix fragilis L. – перспективна рослина для створення біоенергетичних плантацій в умовах України / Р. Яворівський, О. Банах // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. – Конін ; Ужгород ; Бєльско-Бяла ; Київ : Посвіт, 2019. – Т. VII : Ідентичність і свобода в освіті та науці. – С. 232–233.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах