Web of Science ResearcherID: I-6291-2018

Jawuk

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри комп’ютерних технологій

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Довідник термінів та понять з інформаційно-технічних засобів навчання: навчальний посібник / В. І. Рак, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук, Ю. П. Франко, О. Б. Ящик. — Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.— 192 с.
  2. Цідило І. М. Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи: навчальний посібник / І. М. Цідило, С. В. Козіброда, О. Б. Ящик. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 350 с.

2020 рік

  1. Calculation and Behavior of Lyapunov's Exponents for Incommensurate Superstructure Described by Two-Components Parameter of Order / S. Sveleba, I. Katerynchuk, I. Karpa [et al.] // 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings. — 2020. — P. 200–203.
  2. Твердохліб І. А. Використання ігрових технологій при вивченні програмування в школі / І. А.Твердохліб, О. Б. Ящик // Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19-20 грудня 2020). — Львів : Львівський науковий форум, 2020. — Т. 2. — С. 32–34.
  3. Рак В. І. Формування інформаційної культури майбутнього вчителя фізичного виховання / В. І. Рак, І. Б. Луцик, О. Б. Ящик // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 133–140.
  4. Франко Ю. П. Ремонт та модернізація персонального комп’ютера : навчально-методичний посібник. Ч. 2 : Основи експлуатацiйного обслуговування ПК / Ю. П. Франко, О. Б. Ящик. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 148 с.
  5. Франко Ю. П. Ремонт та модернізація персонального комп’ютера : навчально-методичний посібник. Ч. 1 : Технічна діагностика та системне програмне забезпечення ПК / Ю. П. Франко, О. Б. Ящик. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 148 с.
  6. Ожга М. Використання методу проєктів під час навчання систем тривимірного проєктування майбутніх інженерів-педагогів / М. Ожга, О. Потапчук, О. Ящик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серфя : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 2. – С. 32–41.

2019 рік
  1. Ящик О. Б. Впровадження інформаційної кібербезпеки в ЗНЗ / О. Б. Ящик // Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем (PCSITS): 2 міжнародна науково-практична конференція : збірник матеріалів доповодідей та тез (м. Київ, 11-12 квітня 2019 р.). — Київ : Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка, 2019. — С. 349–351.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах