Web of Science ResearcherID: I-8668-2018

Zadorozhna Iryna

Доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. Zadorozhna I. Exploring Students' Expectations of the University Course / I. Zadorozhna, O. Datskiv, O. Shon // Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. – Romania, 2020. – Т. 12 (1Sep1). – P. 293-303.
  2. Zadorozhna I. Pre-service english teachers’attitudes to co-teaching / I. Zadorozhna, O. Datskiv, V. Shepitchak // Advanced education.  – Kyiv, 2020. – Т. 7, n. 15. – P. 41-46.
  3. Задорожна І. П. Перспективи розвитку вищої іншомовної освіти України / І. П. Задорожна // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020.  – С. 106-108.
  4. Zadorozhna І. Curriculum development seminar quality Evaluation / I. Zadorozhna, O Datskiv // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 248–250.

2019 рік

  1.  Nikolayeva S. Development of pre-service English teachers’ language skills and learner autonomy via blended learning / S. Nikolayeva, I. Zadorozhna, O. Datskiv // Revista Romaneasca pentru educatie multidimensionala. – 2019. – Vol. 11, issue 2. – P. 222–239.
  2. Zadorozhna I. P. Hybrid courses in a foreign language and culture for philology students / I. P. Zadorozhna, A. O. Klymenko, Ph. Quam // Інформаційні технології і засоби навчання. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 169–182.  URL.:  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2811.
  3. Данилич В. С.  [Рецензія] / В. С. Данилич, І. П. Задорожна // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. 2019. Вип. 30. С. 168-169.  Рец. на кн.: Сучасні засоби навчання іспанської мови в закладах середньої освіти : навчальний посібник для самостійної роботи студентів бакалаврату / О. Б. Бігич – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2019. – 68 с.
  4. Кучма М. О. Англійська мова. 7-й рік навчання =  English. Year 7 : підручник для 11 кл. закладів загальної середньої освіти / М. О. Кучма, І. П. Задорожна. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2019. 208 с. : іл.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах