Zamora

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри машинознавства та транспорту

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

 1. Федорейко В. С. Методичні рекомендації щодо проходження технологічної практики: студентами напряму підготовки 015.38 «Професійна освіта. Транспорт» / В. С. Федорейко, Р. М. Горбатюк, Я. П. Замора. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 21 с.
 2. Замора Я. П. Векторизація карт сільських населених пунктів у підготовці логістів за допомогою геоінформаційних технологій / Я. П. Замора, Н. В. Бурега, А. Ліннік // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 80–89.

2020 рік

 1. Федорейко В. С. Транспортна логістика : методичні вказівки для самостійної роботи студентів / автори-упорядники/ В. С. Федорейко, Я. П. Замора. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 16 с.
 2. Замора Я. П. Утилізація вуглекислоти, як спосіб генерації «нової біомаси» / Я. П. Замора, Н. В. Бурега // Еко Форум – 2020 : збірка тез доповідей ІV спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму, 15–17 жовтня 2020 р. – Запоріжжя : Запорізька торгово-промислова палата, 2020. – С. 29-30.
 3. Замора Я. Аналіз робочих органів технічних засобів подрібнення соломи / Я. Замора, Н. Бурега // Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль : ЦП КОМПРИНТ, 2020. – С. 146–148.
 4. Замора Я. Технологія застосування задач у процесі вивчення дисципліни «Організація перевезень» / Я. Замора // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем : матеріали IІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції 25-27 березня 2020 р. – Рівне : НУВГП, 2020. – С. 150–151.
 5. Simulation of intellectual system for evaluation of multilevel test tasks on the basis of fuzzy logic / I. M. Tsidylo, S. O. Semerikovb, T. I. Gargula, H. V. Solonetska, Y. P. Zamora, A. V. Pikilnyak // CEUR Workshop Proceedings : 8th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2020, 18 December 2020. – 2020. – Vol. 2879. – P. 507520. – URl. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108028383&origin=resultslist

2019 рік

 1. Zamora Ya. P. Magnetostriction in transition metals and alloys / Ya. P. Zamora // Universum View 14 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2019. – C. 5-6.
 2. Цідило І. М. Переваги застосування вбудованих комп’ютерних систем над персональними комп’ютерами в АПК / І. М. Цідило, Я. П. Замора // Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 травня 2019 року, м. Бережани). – Тернопіль : Паляниця В. А., 2019. – С. 323–325.
 3. Замора Я. П.  Дослідження шумового забруднення в салоні автомобіля в умовах проведення практики з керування транспортним засобом / Я. П. Замора, А. Ю. Ліннік // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – Харків : ХНТУСГ, 2019.  № 15. – С. 255–260.
 4. Замора, Я. П. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з курсу «Геоінформаційні технології управління транспортом» : для магістрів напряму підготовки (015.20) “Професійна освіта. Транспорт” / Я. П. Замора, Н. В. Бурега. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 104 с.
 5. Цідило І. Технологія 3D-друку як ІКТ актуалізації навчальної діяльності інженерно-педагогічного фахівця у галузі транспорту / І. Цідило, Я. Замора, Ю. Сокотов // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. – Хмельницький, 2019. – Вип. 4.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах